Crystal Clear action run.svg Այս մասնակցի հաշիվը բոտ է, որը գործածվում է Toto Azéro մասնակցի կողմից։

Սա բազմանունության չարաշահում չէ, այլ ավտոմատացված կամ կիսաավտոմատացված հաշիվ, որը ծառայում է բազմաթիվ էջերում կրկնվող միատեսակ խմբագրումները ձեռքով չանելու համար։
Ադմինիստրատորներին. եթե այս բոտը ցուցաբերում է անսարքություն կամ վնաս է պատճառում, խնդրում ենք արգելափակել այն։

ZéroBot (քննարկումներդրումմատյաններարգելափակել)


Crystal Clear action exit.svg

To stop me, leave me a message on my French talkpage.
(or, faster, click on this button)