This is an interwiki robot run by commons:User:Yonatanh from the Hebrew Wikipedia. If you have any questions, please leave a message on this talk page.

Այս մասնակցի հաշիվը բոտ է, որը գործածվում է Yonatan մասնակցի կողմից։

Սա բազմանունության չարաշահում չէ, այլ ավտոմատացված կամ կիսաավտոմատացված հաշիվ, որը ծառայում է բազմաթիվ էջերում կրկնվող միատեսակ խմբագրումները ձեռքով չանելու համար։
Ադմինիստրատորներին. եթե այս բոտը ցուցաբերում է անսարքություն կամ վնաս է պատճառում, խնդրում ենք արգելափակել այն։

YonaBot (քննարկումներդրումմատյաններարգելափակել)

Please translate this page.