Տոկոսագումար, ֆինանսներում և տնտեսագիտության մեջ պարտապանի կամ պարտապան ֆինանսական կազմակերպության կողմից պարտատիրոջը կամ ավանդառուին փոխանցվող գումար, բացի հիմնական գումարից (այն գումարն է, որը պերտք է վերցվել), սահմանված տոկոսով[1]։ Այն տարբերվում է միջնորդավճարից, որի դեպքում պարտապանը կարող է վճարել երրորդ կողմին։ Այն նաև տարբեր է շահաբաժնից, որը վճարում է ընկերությունը իր բաժնետերեին իր շահույթից, սակայն ոչ նախապես որոշված տոկոսադրույթով[2][3]։

Օրինակ՝ հաճախորդը պարբերաբար տոկոսագումար է վճարում բանկին վարկի համար, այսպիսով նրանք վճարում են ավելի շատ, քան պարտք են վերցնում, կամ հաճախորդը կարող է ստանալ տոկոսագումարներ իր խնայողությունների համար և ստանալ իր ներդրած ավանդից ավելի շատ։ Խնայողությունների դեպքում բանկը պարտապանն է, հաճախորդը դառնում է պարտատերը։

Տոկոսագումարը տարբեր է շահույթից քանի որ տոկոսագումարը ստանում է պարտատերը, իսկ շահույթը՝ ակտիվի սեփականատերը։

  1. «Definition of interest in English». English Oxford Living Dictionaries. Oxford University Press. Վերցված է 27 December 2017-ին. «Money paid regularly at a particular rate for the use of money lent, or for delaying the repayment of a debt.»
  2. «Definition of dividend». Merriam Webster. Merriam Webster. Վերցված է 27 December 2017-ին. «a share in a pro rata distribution (as of profits) to stockholders.»
  3. «Profit». Economics Online. Վերցված է 27 December 2017-ին.