Բոտային հաշիվ, որը վերահսկվում է Nimeru23 մասնակցի կողմից։