Crystal Clear action run.svg Այս մասնակցի հաշիվը բոտ է, որը գործածվում է Muro de Aguas մասնակցի կողմից։

Սա բազմանունության չարաշահում չէ, այլ ավտոմատացված կամ կիսաավտոմատացված հաշիվ, որը ծառայում է բազմաթիվ էջերում կրկնվող միատեսակ խմբագրումները ձեռքով չանելու համար։
Ադմինիստրատորներին. եթե այս բոտը ցուցաբերում է անսարքություն կամ վնաս է պատճառում, խնդրում ենք արգելափակել այն։

Muro Bot (քննարկումներդրումBot մատյաններարգելափակել)

Hi! I'm a bot operated by the user Muro de Aguas, who is a sysop of the Spanish Wikipedia. Report any errors here.