Crystal Clear action run.svg Այս մասնակցի հաշիվը բոտ է, որը գործածվում է masti մասնակցի կողմից։

Սա բազմանունության չարաշահում չէ, այլ ավտոմատացված կամ կիսաավտոմատացված հաշիվ, որը ծառայում է բազմաթիվ էջերում կրկնվող միատեսակ խմբագրումները ձեռքով չանելու համար։
Ադմինիստրատորներին. եթե այս բոտը ցուցաբերում է անսարքություն կամ վնաս է պատճառում, խնդրում ենք արգելափակել այն։

MastiBot (քննարկումներդրումմատյաններարգելափակել)

This is a global bot run by masti. Please make any comments on my polish talk page.