Ես` Հակոբ Մարտիրոսյանս ծնվել եմ Վանաձորում 1999 թվականի հոկտեմբերին 15-ին:Սովորում եմ Վանաձորի մաթեմատիկական և բնագիտական առարկաներով խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոցի 10-րդ դասարանում:

hy Հայերենն այս անձի մայրենի լեզուն է: