Այս մասնակցի հաշիվը բոտ է, որը գործածվում է Jacob.jose մասնակցի կողմից։

Սա բազմանունության չարաշահում չէ, այլ ավտոմատացված կամ կիսաավտոմատացված հաշիվ, որը ծառայում է բազմաթիվ էջերում կրկնվող միատեսակ խմբագրումները ձեռքով չանելու համար։
Ադմինիստրատորներին. եթե այս բոտը ցուցաբերում է անսարքություն կամ վնաս է պատճառում, խնդրում ենք արգելափակել այն։

DragonBot (քննարկումներդրումմատյաններարգելափակել)
Եթե բոտը անկառավարելի է կամ սխալ գործողություններ է անում, նրան կարող եք ժամանակավորապես կասեցնել՝ գրառում թողնելով քննարկան էջում
Եթե բոտը անկառավարելի է կամ սխալ գործողություններ է անում, նրան կարող եք ժամանակավորապես կասեցնել՝ գրառում թողնելով քննարկան էջում

Եթե բոտը անկառավարելի է կամ սխալ գործողություններ է անում, նրան կարող եք ժամանակավորապես կասեցնել՝ գրառում թողնելով քննարկան էջում։
(ադմինները կարող են նաև արգելափակել)

ak:User:DragonBot