Այս մասնակցի հաշիվը բոտ է, որը գործածվում է Dinamik մասնակցի կողմից։

Սա բազմանունության չարաշահում չէ, այլ ավտոմատացված կամ կիսաավտոմատացված հաշիվ, որը ծառայում է բազմաթիվ էջերում կրկնվող միատեսակ խմբագրումները ձեռքով չանելու համար։
Ադմինիստրատորներին. եթե այս բոտը ցուցաբերում է անսարքություն կամ վնաս է պատճառում, խնդրում ենք արգելափակել այն։

Dinamik-bot (քննարկումներդրումմատյաններարգելափակել)

Owner: Dinamik
Programming Language(s): Python, pywikipedia
Function Details: : adding\editing interwiki links (interwiki.py)
Automatic or Manually Assisted: Automatic
Edit period(s): maximum realizable practically: up to 24 hours a day