Noia 64 apps karm.png
22 Այս մասնակիցը 22 տարեկան է, 2

ամսական և 29 օրական։

Snow flake.svg Այս մասնակիցը Ձմեռային Վիքիճամբար 2015-ի մասնակից է։
Flat UI - colors.png Այս մասնակիցը Ամառային Վիքիճամբար 2015-ի մասնակից է։
Green Day Այս մասնակիցը լսում է
Green Day-ի երգերը։