Noia 64 apps karm.png
23 Այս մասնակիցը 23 տարեկան է, 1

ամսական և 3 օրական։

Snow flake.svg Այս մասնակիցը Ձմեռային Վիքիճամբար 2015-ի մասնակից է։
Flat UI - colors.png Այս մասնակիցը Ամառային Վիքիճամբար 2015-ի մասնակից է։
Green Day Այս մասնակիցը լսում է
Green Day-ի երգերը։