Այս մասնակիցը «Կարճ էջերի բարելավում» նախագծի մասնակից է։