Այս մասնակիցն օգտագործում է նաև մեկ այլ մասնակցային հաշիվ՝  Sigma'am: