Ճաշոց (4890), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 4890 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 1313 թվականին Դանիել կրոնավոր գրիչի կողմից Աղթամարում։ Ստացողները եղել են Թովման, Առաքելը (եղբայր)։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 33x23.5 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 290 թերթից։ Գրված է երկսյուն, բոլորգրով։ Ունի կիսախորան, լուսանցազարդ մանրանկարներ։ Կազմը՝ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ դեղին կտավ։ Հիշատակարան գրչի՝ 60ա, 169բ, 240ա, 290բ, հետագայի՝ 5բ (1884 թվական)[1]։

Ճաշոց
ԳրիչԴանիել կրոնավոր
ՍտացողԹովմա, Առաքել (եղբայր)
Տարեթիվ1313
ՎայրԱղթամար
Թերթեր290
Նյութթուղթ
Չափս33x23.5
Գիրերկսյուն, բոլորգիր
Տող25-27
Կազմկաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Մանրանկարչությունկիսախորան, լուսանցազարդ

Ծանոթագրություններ խմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարան, հ. Ա (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակչություն», 1965, էջ 1310 — 1636 էջ։