Ճաշոց (4885), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 4885 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 15-րդ դարում Հովհաննես գրիչի կողմից։ Ստացողը եղել է Ստեփաննոս միայնակեացն։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 32X21 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 508 թերթից։ Գրված է երկսյուն, բոլորգրով։ Ունի կիսախորան, լուսանցազարդ մանրանկարներ։ Կազմը՝ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ վանդակազարդ կտավ։ Հիշատակարան գրչի՝ 162բ, 291բ, 344ա, 388բ և այլուր, հետագայի՝ 201ա, 281բ, 506բ (16-րդ դար)[1]։

Ճաշոց
ԳրիչՀովհաննես
ՍտացողՍտեփաննոս միայնակեաց
Տարեթիվ15-րդ դար
Թերթեր508
Նյութթուղթ
Չափս32X21
Գիրերկսյուն, բոլորգիր
Տող33
Մանրանկարչությունկիսախորան, լուսանցազարդ

Ծանոթագրություններ խմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարան, հ. Ա (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակչություն», 1965, էջ էջը — 1636 էջ։