Հունական կրակ (կամ հեղուկ կրակ, հուն․՝ ὑγρός πῦρ), այրվող խառնուրդ, որ օգտագործվել է ռազմական նպատակներով միջնադարում։ Առաջին անգամ օգտագործվել է բյուզանդացիների կողմից ծովային ճակատամարտերում։ Հունական կրակի ստույգ բաղադրությունն անհայտ է։

Հունական կրակի օգտագործումը։