Գրաֆների տեսության մեջ կցության ցուցակը հարևանության ցուցակի տարբերակ է, որը նկարագրում է գրաֆի կողերը։ Հարևան գագաթները պահելու փոխարեն, ցուցակը պահում է գագաթից դուրս եկող բոլոր կողերը։ Պահանջվում է, որ կողերն ունենան երկու գագաթ։ Այս եղանակը տրվել է Գուդրիխի և Տամասսիայի կողմից։