Ժողովածու (5180), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5180 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 1688 թվականին Իսրաել աբեղա (մաաամբ) գրիչի կողմից։ Ստացողները եղել են Տեր Ոսկանը, Տեր Բարսեղը։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 20x13 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 537 թերթից։ Գրված է միասյուն, նոտրգրով։ Ունի K մանրանկարներ։ Պահպանակը ունի մագաղաթ 1 էջ, գրված է՝ նոտրգրով՝ Հիշատակարան։ Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ։ Հիշատակարան գրչի՝ 93ա, 130բ, 166բ, 226բ, հետագայի՝ 533բ, (1689, 1690, 1696 թթ.), 535բ (1697 թ.), 534ա, 535բ (1709 թ.)[1]:

Ժողովածու (5180)
Գրիչ՝ Իսրաել աբեղա
Ստացող՝ Տեր Ոսկան, Տեր Բարսեղ
Տարեթիվ՝ 1688 թվական
Թերթեր՝ 537
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 20x13 սմ
Գիր՝ միասյուն, նոտրգիր
Տող 26
Կազմ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Պատառիկ պահպանակ՝ մագաղաթ 1, նոտրգիր, Հիշատակարան

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • Ալբերտի Մեծի համառոտ հաւաքումն աստուածաբանականի ճշմարտութեան։
  • Բարթ․ Մարաղացւոյ Մեկնութիւն Վեցօրէից։

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ էջը — 1552 էջ։