Ժողովածու (2299), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «[Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 2299 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 17-րդ դար։ Գրված է թղթի վրա, որn ունի 20.8X14.2 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 60 թերթից։ Գրված է միասյուն, նոտրգրով։ Ունի կիսախորան, լուսանցազարդ մանրանկարներ։ Կազմը՝ կաշի, դրոշմազարդ։ Հիշատակարաններ գրչի՝ 1ա (1717 թ.), 3բ (18-րդ դար)[1]։

Ժողովածու
Տեսակձեռագիր
Տարեթիվ17-րդ դար
Թերթեր60
Նյութթուղթ
Չափս20.8X14.2
Գիրմիասյուն, նոտրգիր
Տող25
Կազմկաշի, դրոշմազարդ
Մանրանկարչությունկիսախորան, լուսանցազարդ

Բովանդակություն

խմբագրել
  • Սիմ. Ջուղայեցւոյ Քերականութիւն։
  • Քարոզ։
  • Պետ. Արագոնացւոյ Գիրք առաքինութեանց։

Ծանոթագրություններ

խմբագրել
  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարան, հ. Ա (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակչություն», 1965, էջ 770 — 1636 էջ։