Ժողովածու (1964), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 1964 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 17-րդ դարում (1658-ից առաջ կամ հետո) Թուման գրիչի կողմից, Քարթիման գիւդում (Ասպահան)։ Ստացողը եղել է Խոջա Ավետիքը։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 19.1X15 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 124 թերթից։ Գրված է միասյուն, բոլորագրով, նոտրգրով։ Կազմը՝ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ։ Հիշատակարաններ գրչի՝ 114ր (տես՛ նաև Զևս N 1918, թերթ՝ 125ր), Հետագայի՝ 114ր (1766 թ.)[1]:

Ժողովածու
Տեսակձեռագիր
ԳրիչԹուման, անանուն
ՍտացողԽոջա Ավետիք
Տարեթիվ17-րդ դար (1658-ից առաջ կամ հետո)
ՎայրՔարթիման գիւդ (Ասպահան)
Թերթեր124
Նյութթուղթ
Չափս19.1X15
ԳիրՄիասյուն, բոլորագիր
Տող31, 37
Կազմկաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Համար1964
ԺողովածուՄատենադարան

Բովանդակություն

խմբագրել
  • Սիմ. Ջողայեցւոյ Տրամաբանութիւն, Յաղաղս Նշանակութեանց բառից տրամաբանականաց։
  • Պաղտասարի Դպրի Յաղագս տրամաբանութևան։
  • Էակաց գիրք։
  • Յաղաղս ձայնից (հնչումն ի քանի՞ս բաժանի...), Վիճաբանութիւն Միլիտոսի ընդ Մովսէս փիլիսոփայն Հայոց։

Ծանոթագրություններ

խմբագրել
  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարան, հ. Ա (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակչություն», 1965, էջ 684-685 — 1636 էջ։