Ժամանակակից ֆիզիկա տերմինը վերաբերում է ֆիզիկայի հետ-Նյուտոնյան կոնցեպցիային։ Այն նկատի ունի որ դասական երևույթները նկարագրելու համար դասական ֆիզիկան բավարար չէ, իրականությունը ճշգրիտ նկարագրելու համար անհրաժեշտ է տեսություն, որ ներառի քվանտային մեխանիկան և հարաբերականության ընդհանուր տեսությունը։ Ընդհանուր առմամբ ժամանակակից ֆիզիկա տերմինը ներառում է ֆիզիկայի բոլոր ճյուղերը, որոնք մշակվել են 20-րդ դարում կամ ավելի ուշ։

Դասական ֆիզիկան սովորաբար վերաբերում է ամենօրյա պայմաններին` արագությունները շատ ցածր են քան լույսի արագությունը և չափերը ավելի մեծ են քան ատոմինը։ Ժամանակակից ֆիզիկան սովորաբար գործ ունի բարձր արագությունների և կարճ հեռավորությունների հետ։