Ըստ ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգրքի (ընդունված 2002 թ-ի նոյեմբերի 6-ին)` ընդերքը հողածածկույթից, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ երկրի մակերևույթից, ջրավազանների և ջրհոսքերի հատակից ներքև` ըստ խորության տեղադրված երկրակեղևի մասն է[1]։

Ընդերք oգտագործումը՝ ընդերքի տրամադրումն է երկրաբանական ուսումնասիրությունների, ձեռնարկատիրական գործունեության և այլ նպատակներով։


Աղբյուրներ

խմբագրել