Երաստ, ըստ Խորենացու հաղորդած ավանդության, Արամայիսի որդին, Արամանյակի թոռը, Հայկ Աղեղնավորի ծոռը։ Իր հորից ժառանգել է կալվածք Արմավիրի մոտ, գետի ափին։ Գետը հետագայում նրա անունով կոչվեց Երասխ (այժմ՝ Արաքս

Երաստ
Ծնողներհայր՝ Արամայիս