Եռանիստ անկյուն, ընդհանուր գագաթ և զույգ առ զույգ ընդհանուր կողեր ունեցող, բայց մի հարթության մեջ չընկած երեք հարթ անկյուններով սահմանափակված տարածության մաս։

նկ. 1 Եռանիստ անկյուն

ԹեորեմներԽմբագրել

Ցանկացած եռանիստ անկյան համար գոյություն ունեն հետևյալ թեորեմները

Թեորեմ  Խմբագրել

 
Եռանիստ անկյուն

Ցանկացած եռանիստ անկյան 2 հարթ անկյունների գումարը միշտ ավելի մեծ է, քան երրորդ հարթ անկյունը։

 

 

 

Թեորեմ  Խմբագրել

Եռանիստ անկյան հարթ անկյունների գումարը միշտ փոքր է  ից։

 

Կոսինուսների թեորեմը եռանիստ անկյան համարԽմբագրել

Դիցուք տրված է եռանիստ անկյուն (տես նկարը), α-ն, β-ն, γ-ն նրա հարթ անկյուններն են, A-ն, B-ն, C-ն՝ β և γ, α և γ, α և β անկյունների հարթություններով կազմված երկնիստ անկյուններ։

Կոսինուսների առաջին թեորեմը եռանիստ անկյան համար՝

  •  ։

Կոսինուսների երկրորդ թեորեմը եռանիստ անկյան համար՝

  •  ։

Սինուսների թեորեմը եռանիստ անկյան համարԽմբագրել

 

ԱղբյուրներԽմբագրել