Ենթաոստայնային տարածություն

Ենթաոստայնային տարածություն, գլխուղեղի և ողնուղեղի ոստայնենու և նրբենու միջև եղած տարածությունն է։

Ենթաոստայնային տարածություն
Լատիներեն անվանումSpatium subarachnoideum,
cavum subarachnoideale

Տարածությունը բաժանվում է հատվածների սպունգանման հյուսվածքային ձգանների միջոցով (դրանք նուրբ շարակցահյուսվածքային թելիկներ են, որոնք միմյանց են կապում ոստայնենին և նրբենին), որոնք հաղորդակցվում են միմյանց հետ և լցված են ուղեղ-ողնուղեղային հեղուկով։

Կառուցվածք

խմբագրել

Այս տարածությունը գլխուղեղի կիսագնդերի մակերեսին բավականին նեղ է։ Կիսագնդերի գալարների շրջաններում ոստայնենին և նրբենին բավականին մոտ են գտնվում միմյանց, սակայն ակոսների շրջաններում նրբենին շարունակվում է ուղեղի մակերեսով՝ շարունակվելով դեպի ակոսի խորքը, իսկ ոստայնենին չի մտնում ակոսների խորքը, այլ կամրջի նման անցնում է ակոսների վրայով․ այսպիսով գալարների միջև ենթաոստայնային տարածությունը ստանում է եռանկյունաձև տեսք, որտեղ էլ կարելի է հայտնաբերել հյուսվածքային ձգանները։

Գլխուղեղի հիմի որոշ հատվածներում ենթաոստայնենային տարածությունը ունի լայնացած տեղամասեր, որոնք ազատորեն հաղորդակցվում են միմյանց հետ և կոչվում են ցիստեռններ։ Ենթաոստայնային տարածությունը հանդիսանում է անոթների և ուղեղ-ողնուղեղային հեղուկի շփման տեղամաս և իր մասնակցությունն ունի արյունաուղեղային պատնեշի ձևավորման մեջ։

Տես նաև

խմբագրել