Դինամիկայի նշաններ

Դինամիկայի նշաններ, տարբեր երգեր կատարվում են տարբեր oգնությամբ։ Օրինակ, քայլերգը պետք է երգել բարձր, իսկ օրորոցայինը՝ ցածր։ Բարձրն ու ցածրը նշանակվում են հատուկ նշաններով, որոնք կոչվում են դինամիկ նշաններ։

Այդ նշանները գրվում են իտալերեն բառերով.

  • p - / պիանո / - կամաց, մեղմ
  • mp - / մեցոպիանո / - ոչ շատ կամաց
  • f - / ֆորտե / - բարձր
  • ff - / ֆորտիսիմո / - ուժգին

Կան երգեր, որոնցում հնչողությունը մեղմից աստիճանաբար ուժգնանում է։ Դա կոչվում է կրեշչենդո և նշանակվում է cresc կամ < ։ Եվ հակառակը, երբ հնչողությունը աստիճանաբար մեղմանում է, դա կոչվում է դիմինուենդո և նշանակվում է dim > ։

ԱղբյուրներԽմբագրել

  • Երաժշտության տարրական տեսության դասագիրք