Գերէթնոս, Լև Գումիլյովի էթնոգենեզի պասիոնարության տեսությունում մի քանի էթոսներից կազմված, նույն լանդշաֆտային տարածաշրջանում միաժամանակ առաջացած, տնտեսական, գաղափարախոսական և քաղաքական շփումով կապված էթնիկական համակարգ, էթնիկական հիերարխիայի բարձրագույն օղակը, որը պատմությունում արտահայտվում է որպես խճանկարային ամբողջություն

Գերէթնոսները պատմության մեջ (ըստ Գումիլյովի)Խմբագրել

  • Բյուզանդական գերէթնոս
  • Մուսուլման (արաբական) գերէթնոս
  • Քրիստոնեական (արևմտաեվրոպական գերէթնոս)
  • Սլավոնական գերէթնոս

ԳրականությունԽմբագրել

  • Լ.Ն. Գումիլյով // Երկիր մոլորակի կենսաոլորտը և էթնոգենեզը