Բազմանդամների սյունակով բաժանում

Հանրահաշվի մեջ բազմանդամների սյունակով բաժանում (կամ անկյունով), բազմանդամի բազմանդամի վրա, որի աստիճանը փոքր է կամ հավասար բազմանդամի աստիճանին, բաժանման ալգորիթմ։ Ալգորիթմն իրենից ներկայացնում է թվերի սյունակով բաժանման ընդհանրացված ձևը, որը հեշտությամբ իրականացվում է ձեռքով։

Կամայական և , բազմանդամների համար գոյություն ունեն և միակ բազմանդամներն այնպես, որ

,

ընդ որում -ն ունի ավելի ցածր աստիճան, քան -ը։

Բազմանդամների սյունակով բաժանման ալգորիթմի նպատակը հանդիսանում է քանորդի և մնացորդի որոնումը տրված բաժանելիի և ոչ զրոյական բաժանարարի համար[1].

ՕրինակԽմբագրել

Ցույց տանք, որ

 

Բաժանումից ստացված քանորդն ու մնացորդը կարող ենք գտնել հետևյալ քայլերի կատարման արդյունքում.

1. Բաժանելիի առաջին անդամը բաժանում ենք բաժանարարի մեծ անդամի վրա, արդյունքը գրում ենք գծի տակ  :

 

2. Բաժանարարը բազմապատկում ենք վերևում ստացված արդյունքով (քանորդի առաջին անդամով)։ Արդյունքը գրում ենք բաժանելիի առաջին երկու անդամների տակ  :

 

3. Բազմանդամներից ստացված արտադրյալը հանում ենք բաժանելիից, արդյունքը գրում ենք գծի տակ։ .

 

4. Կրկնում ենք նախորդ երեք քայլերը, որպես բաժանելի օգտագործելով գծի տակ գտնվող բազմանդամը։

 

5. Կրկնում ենք 4-րդ քայլը։

 

6. Ալգորիթմի վերջ։

Այսպիսով,   բազմանդամը քանորդն է, իսկ  ՝ մնացորդը։

Տես նաևԽմբագրել

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Сканави М. И. Элементарная математика. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука, 1972. — С. 142—147. — 592 с.