Արևմտյան փիլիսոփայություն

Պատմականորեն Արևմտյան փիլիսոփայություն տերմինը մտածված է արտահայտելու արևմտյան քաղաքակրթության փիլիսոփայական մտածողությունը, սկսած Հին Հունաստանի Հունական փիլիսոփայությունից այնուհետ վերջնականապես զբաղեցնելով երկրագնդի մեծ տարածք։ Փիլիսոփայություն բառը իր հերթին սկիզբ է առնում հունարեն philosophia (φιλοσοφία) բառից, որ տառացիորեն նշանակում է սեր իմաստության հանդեպ՝ գիտելիքի նկատմամբ սեր։