Արևմտյան մշակույթը, երբեմն նույնացնում են Արևմտյան քաղաքակրթության, Արևմտյան ապրելաոճի կամ Եվրոպական քաղաքակրթության հետ, տերմին է, որ լայնորեն օգտագործվում է հասարակական նորմերի ժառանգության, բարոյական արժեքների, ավանդական սովորույթների, քաղաքական համակարգերի, Արվեստի գործերի և տեխնոլոգիաների վերաբերյալ։ Տերմինը սկսեց կիրառվել նաև այն երկրների նկատմամբ, որոնց պատմությունը Եվրոպայից արտագաղթի հետ է խստորեն կապված, այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Ամերիկան, Ավստրալիան։