Ապրում, հոգեկան, առավելապես գիտակցված երևույթների կոնկրետ ընթացքը, որն անմիջականորեն արտացոլվում է, «զգացվում» ինքնադիտման շնորհիվ։

Մարդն անմիջականորեն ապրում է իր հույզերը, ձգտումները, ջանքերը, արտացոլման իմացական, ստեղծագործական գործընթացները և այլն

Տես նաև խմբագրել

Աղբյուրներ խմբագրել

  • Նալչաջյան Ա. Ա. (1984 թ.)։ Հոգեբանական բառարան (Լույս ed.)։ Երևան։ էջ 240 էջ