Ալիքային ճակատ — մակերես, որին հասել է ալիքը տրված ժամանակի պահին։ Ալիքային պրոցեսի դեպքում — մակերես, որի վրա ալիքային պրոցեսի փուլային արժեքը նույն է (հակիրճ. Ալիքային փուլը — դա տարբեր փուլերի մակերեսն է)։ Ալիքային փուլը դա ալիքային մակերեսի մասնավոր դեպքն է։

Հավաքող ոսպնյակը փոխում է ալիքային ճակատը։ Հարթ ճակատը ձևափոխվում է կորաձևի(սֆերաձևի)

Ալիքային ճակատները լինում են. գնդաձև, հարթ, գլանաձև։ Ալիքային ճակատի նորմալը համընկնում է տրված կետում ալիքի տարածման ուղղության հետ։ Եթե ալիքային ճակատում ալիքի լայնույթը միևնույն է ապա ալիքը համարվում է համասեռ։

Ալիքային ճակատի ամեն մի կետ համարվում է երկրորդական ալիքի աղբյուր, որոնք կարճ ժամանակամիջոցում ստեղծում է ալիքային ճակատ նոր տեղում։

ԱղբյուրներԽմբագրել

Encyclopaedia of Physics (2nd Edition), R.G. Lerner, G.L. Trigg, VHC publishers, 1991