Աերոֆոններ (փողային), երաժշտական գործիքների խումբ, որոնց ձայնի աղբյուրը թաղանթ կամ լար չունեցող օդի թրթիռն է հանդիսանում։ Այդպիսի գործիքներ են` ֆլեյտան, կլառնետը, հոբոյը, ֆագոտը, սաքսոֆոնը և այլն։

Շեփոր, փողային երաժշտական գործիք
Ակորդեոններ, ազատ աերոֆոններ

Զակս-Խորնբոստել համակարգը նրանց վերագրում է 4 համարը։ Այնուհետև նրանք բաժանվում են[1]`

  • 4.1 Ազատ աերոֆոններ։ Թրթռացող օդի ծավալը գործիքի մեջ չի (օրինակ` շրթային հարմոնը
  • 4.2 Ըստ էության փողային գործիքներ, որոնց թրթռացող օդի ծավալը գտնվում է գործիքի ներսում։

Փողային երաժշտական գործիքներ խմբագրել

Ազատ աերոֆոններ խմբագրել

  • Հարմոնիկաներ, լեզվակավոր, հիմնականում ստեղնաշարային, պնևմատիկ[2] երաժշտական գործիքներ, որոնց մոտ օդի ներմղման համար օգտագործվում է փուքս` հորմոն, ակորդեոն և այլն։

Ծանոթագրություններ խմբագրել

  1. Virtual Instrument Museum
  2. Музыка: Энциклопедия / Под ред. Г. В. Келдыш. — Репринтное издание «Музыкального энциклопедического словаря» 1990 года. Изд-во: Советская энциклопедия. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. — 672 с. — ISBN 5-85270-254-4

Գրականություն խմբագրել

  • Hornbostel E. M. von, Sachs K. Systematik der Musikinstrumente // Zeitschrift für Ethnologie XLVI (1914), S. 553 ff.
  • Хорнбостель Э. М. фон, Закс К. Систематика музыкальных инструментов. Перевод И. З.  Алендера // Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. Москва: Советский композитор, 1987, сс. 229-261.
  • «Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка: сборник статей и материалов: в 2 ч.» под ред. Е. В. Гиппиуса М., 1987