$1 աննշան փոփոխությունները | $2 բոթերին | $3 մուտք գործած մասնակիցներին | $4 պարեկված փոփոխությունները