Ստորև բերված են վերջին $1 փոփոխությունները վերջին $2 օրվա ընթացքում՝ $3-ի դրությամբ։