C++Ստանդարտ գրադարանում, algorithms համարվում է կոնտեյների ալգորիթմական գործողությունների բաղկացուցիչ մաս[1]։

«C++»-ի ստանդարտը իր մեջ պարունակում է որոշակի ալգորիթմներ, որոնք հավաքված են <algorithm> վերնագրի մեջ[2]։ Այնտեղ է գտնվում նաև <numeric> վերնագրի որոշ ալգորիթմներ։ Բոլոր ալգորիթմները գտնվում են std անվանատարածքում։

Ալգորիթմի կատեգորիաներ խմբագրել

Ալգորիթմները C++ Ստանդարտ գրադարանում համակարգված են հետևյալ կատեգորիաներում։

  • Ոչ փոփոխական հաջորդականության գործողություններ (օրինակ՝ find_if, count, search)
  • Փոփոխական հաջորդականության գործողություններ (օրինակ՝ replace, remove, reverse)
  • Սորտավորում (օրինակ՝ sort, stable_sort, partial_sort)
  • Երկուական որոնում (օրինակ՝ lower_bound, upper_bound)
  • Կույտ (օրինակ՝ make_heap, push_heap)
  • Min/max (օրինակ՝ min, max)

Ծանոթագրություններ խմբագրել

  1. ISO/IEC (2003). ISO/IEC 14882:2003(E): Programming Languages - C++ §25 Algorithms library [lib.algorithms] para. 1
  2. Stroustrup, Bjarne (2009). Programming : principles and practice using C++. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley. էջ 729. ISBN 9780321543721. Վերցված է 2012 թ․ մարտի 22-ին. «The standard library algorithms are found in <algorithm>