2-ձև, երկրորդ աստիճանի դիֆերենցիալ ձև։ Այլ կերպ ասած, 2-ձևը 2 անգամ կովարիանտ շեղասիմետրիկ թենզորական դաշտ է։

Տրված վեկտորական տարածության համար 2-ձևի տարածությունը 1-ձևի բազիսների արտաքին ածանցյալների բազիսների գծային թաղանթն է։

ՕրինակներԽմբագրել

Ֆիզիկայում, օրինակ, էլեկտրամագնիսական դաշտի թենզորը 2-ձև է հանդիսանում տարածաժամանակի վրա։

Տես նաևԽմբագրել