Հեյ, եբրայական այբուբենի 5-րդ տառն է։ Թվային արժեքը՝ 5։ Հայերենում համապատասխանում է «Հ հ» տառին։

Հեյ
Տեսակhe? և եբրայերեն այբուբենի տառ
Մասն էԵբրայական այբուբեն
Հիմք𐡄?
Յունիկոդի նշան𐡄?
ה-ը` ձեռագիր