Օգնություն:Ինչպես ստեղծել աղյուսակներ

Ինֆորմացիայի հարմար ներկայացման ձև են աղյուսակները։ Բայց նրանք կատարում են իրենց նպատակը միայն այն դեպքում, երբ գծերի և սյուների միջև կա մի իմաստային կապ, այսինքն՝ ինֆորմացիան պետք է դասավորված լինի ինչ-որ կերպ. օրինակ՝ ըստ ամսաթվի կամ այբբենական կարգով։

Մյուս կողմից՝ աղյուսակները ուղղակի տեքստից ավելի բարդ են: Այնպես որ ճիշտ է օգտագործել դրանք միայն այն դեպքում, եթե նրանք իսկապես հեշտացնում են նյութի ընկալումը։ Հետևաբար՝ նախօրոք որոշեք, թե արդյոք ավելի ճիշտ չէ կիրառել հասարակ թվարկում։ Եվ աշխատեք ստեղծել աղյուսակը որքան հնարավոր է պարզ ու հասարակ, որպեսզի պակաս փորձառու մասնակիցները կարողանան դրա մեջ փոփոխություններ մտցնել։

Հիմունքներ խմբագրել

Բջիջ

Ցանկացած վիքի-աղյուսակ կազմված է բջիջներից:

Ամենապարզ աղյուսակը կազմված է մեկ բջիջից.

Սա բջիջ է

Բարդ աղյուսակները կազմված են շատ բջիջներից.

Սա բջիջ է
Եվ սա բջիջ է
Եվ սա բջիջ է


Տող
. Սյունակ

Բջիջները կարող են միանալ տողերով և/կամ սյունակներով: Երկու կամ ավելի տողերից կազմված աղյուսակները կոչվում են բազմատողանի։

Սա տող է
Եվ սա տող է
Եվ սա տող է


Սա սյունակ է Եվ սա սյունակ է Եվ սա սյունակ է


Աղյուսակի վերնագիր

Աղյուսակի վերնագիրը դրա լրացուցիչ տարրն է։

Սա աղյուսակի վերնագիր է
Բջիջ 1 Բջիջ 2 Բջիջ 3
Բջիջ 4 Բջիջ 5 Բջիջ 6
Բջիջ 7 Բջիջ 8 Բջիջ 9


Տողի/սյունակի վերնագիր

Աղյուսակում տողերն ու սյունակները կարող են ունենալ վերնագրեր։

Սա սյունակի վերնագիր է Եվ սա սյունակի վերնագիր է
Բջիջ 1 Բջիջ 2
Բջիջ 3 Բջիջ 4
Բջիջ 5 Բջիջ 6


Եվ սա տողի վերնագիր է Բջիջ 1 Բջիջ 2 Բջիջ 3
Սա տողի վերնագիր է Բջիջ 4 Բջիջ 5 Բջիջ 6
Եվ սա տողի վերնագիր է Բջիջ 7 Բջիջ 8 Բջիջ 9


Ձևափոխություն

Աղյուսակներ կարող են լինել ձևափոխվող՝ թույլ տալով օգտագործողին կառավարել աղյուսակի տվյալները։

Այս աղյուսակը կարելի է թաքցնել/բացել.

Ընդանուր վերնագիր
Վերնագիր 1 Վերնագիր 2 Վերնագիր 3
Բջիջ 1*1 Բջիջ 2*1 Բջիջ 3*1
Բջիջ 1*2 Բջիջ 2*2 Բջիջ 3*2


Այս ղյուսակում կարելի է դասավորել տվյալները աճման կամ նվազման կարգով սյունակներում տարրերով և թվերով։

Լատինական Հայկական Թվեր
A Ա 10
B Բ 20
C Գ 30
D Դ 40


Աղյուսակը կարող է հավասարեցված լինել ըստ որևէ կողմի, կամ լինել «լողացող»։

Աղյուսակի ելակետային կոդ խմբագրել

Բացող և փակող տարրեր խմբագրել

Աղյուսակի ելակետային կոդը դրվում է ձևավոր փակագծերում {  }: Աղյուսակի կոդի առաջին ելակետային ձևավոր փակագիծը կոչվում է բացող փակագիծ, վերջինը՝ փակող։ Աղյուսակի բացող փակագծից հետո դրվում է ուղղահայաց գիծ |։ Ուղղահայաց գիծ դրվում է նաև աղյուսակը փակող փակագծից առաջ։ Աղյուսակի բացող փակագիծը ուղղահայաց գծիվ կոչվում է աղյուսակի բացող տարր, իսկ ուղղահայաց գիծը փակող փակագծով՝ աղյուսակի փակող տարր։

Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{|
 |աղուսակի պարունակությունը
 |}
   
աղուսակի պարունակությունը

Բջիջներ խմբագրել

Աղյուսակում բոլոր բջիջները սկսվում են հասարակ ուղղահայաց գծից |, որից հետո գրվում է բջիջի պարունակությունը։ Ուղղահայաց գծի և տեքստի առաջին բառի մեջ պետք է թողնել տարածություն։

Սովորաբար, ամեն բջիջը սկսում են գրել նոր տողից։

Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 |Բջիջ Ա
 |Բջիջ Բ
 |Բջիջ Գ
 |}
   
Բջիջ Ա Բջիջ Բ Բջիջ Գ

Վիքի-տեքստը թույլ է տալիս շարել բջիջները մի տողով: Ընդ որում՝ նոյն տողի առաջին բջջից հետո գրված բոլոր բջիջներ սկսվում են երկու ուղղահայաց գծերով. ||. Օրինակ.

Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 |Բջիջ Ա||Բջիջ Բ||Բջիջ Գ
 |}
   
Բջիջ Ա Բջիջ Բ Բջիջ Գ

Տողեր և սյունակներ խմբագրել

Աղյուսակի բջիջները կարելի է միացնել տողերով։

Աղյուսակի տողը սկսվում է ուղղահայաց գծից, որից հետո գրվում է դեֆիս. |-։ Տողերի քանակը անսահմանափակ է։ Աղյուսակի սկզբնական կոդում բջիջների գրառումը աղյուսակային տողի մեջ սկսում են նոր տողից։ Ամեն նախորդ բջիջը տողի մեջ կարող է գրվել նոր տողից կամ իրար հետևից։

Նոր տողից բջիջների տեղադրման օրինակներ
Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 |-
 |Բջիջ Ա-1
 |Բջիջ Բ-1
 |Բջիջ Գ-1
 |-
 |Բջիջ Ա-2
 |Բջիջ Բ-2
 |Բջիջ Գ-2
 |-
 |Բջիջ Ա-3
 |Բջիջ Բ-3
 |Բջիջ Գ-3
 |}
   
Բջիջ Ա-1 Բջիջ Բ-1 Բջիջ Գ-1
Բջիջ Ա-2 Բջիջ Բ-2 Բջիջ Գ-2
Բջիջ Ա-3 Բջիջ Բ-3 Բջիջ Գ-3

Ելակետային կոդում բջիջների գրառումը մի տողով թույլ է տալիս ապահովել բջիջների տեսողական դասակարգումը սյունակների, ինչը հեշտացնում է աշխատանքը բջիջների պարունակության հետ՝ բազմատողանի աղյուսակներում։ Ընդ որում՝ Վիքիպեդիայում աղյուսակի ցուցադրումը ոչ մի բանով չի տարբերվի այն աղյուսակից, որի ելակետային կոդում ամեն բջիջը գրված է նոր տողից։

Մի տողով շարված բջիջնիրի օրինակ.
Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 |-
 |Բջիջ Ա-1||Բջիջ Բ-1||Բջիջ Գ-1
 |-
 |Բջիջ Ա-2||Բջիջ Բ-2||Բջիջ Գ-2
 |-
 |Բջիջ Ա-3||Բջիջ Բ-3||Բջիջ Գ-3
 |}
   
Բջիջ Ա-1 Բջիջ Բ-1 Բջիջ Գ-1
Բջիջ Ա-2 Բջիջ Բ-2 Բջիջ Գ-2
Բջիջ Ա-3 Բջիջ Բ-3 Բջիջ Գ-3

Հասարակ աղուսակների օրինակներ խմբագրել

Մանրամասն տես Աղուսակների Վիքի-ֆորմատավորում (ռուս.)

Մեկ տողից բաղկացած աղյուսակի օրինակ խմբագրել

Բջիջը նոր տողից գրելու օրինակը
Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{|border="1"
 |Բջիջ 1
 |Բջիջ 2
 |Բջիջ 3
 |}
   
Բջիջ 1 Բջիջ 2 Բջիջ 3


Մեկ տողից բաղկացած բջջի օրինակ
Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{|border="1"
 |Բջիջ 1||Բջիջ 2||Բջիջ 3
 |}
   
Բջիջ 1 Բջիջ 2 Բջիջ 3

Բազբատող աղուսակի օրինակ խմբագրել

Նոր տողից բջիջի գրելու օրինակ
Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 |-
 |Բջիջ Ա-1
 |Բջիջ Բ-1
 |Բջիջ Գ-1
 |-
 |Բջիջ Ա-2
 |Բջիջ Բ-2
 |Բջիջ Գ-2
 |-
 |Բջիջ Ա-3
 |Բջիջ Բ-3
 |Բջիջ Գ-3
 |}
   
Բջիջ Ա-1 Բջիջ Բ-1 Բջիջ Գ-1
Բջիջ Ա-2 Բջիջ Բ-2 Բջիջ Գ-2
Բջիջ Ա-3 Բջիջ Բ-3 Բջիջ Գ-3
Մեկ տողում բջիջնիրի գրելու օրինակ
Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 |-
 |Բջիջ Ա-1||Բջիջ Բ-1||Բջիջ Գ-1
 |-
 |Բջիջ Ա-2||Բջիջ Բ-2||Բջիջ Գ-2
 |-
 |Բջիջ Ա-3||Բջիջ Բ-3||Բջիջ Գ-3
 |}
   
Բջիջ Ա-1 Բջիջ Բ-1 Բջիջ Գ-1
Բջիջ Ա-2 Բջիջ Բ-2 Բջիջ Գ-2
Բջիջ Ա-3 Բջիջ Բ-3 Բջիջ Գ-3

Տեքստի հավասարեցումը բջիջներում խմբագրել

Աղյուսակ
տեքստ
{| border="1"
|-
! Աղյուսակ
|-
| տեքստ
|}
Աղյուսակ
տեքստ
{| border="1" style="text-align:center"
|-
! Աղյուսակ
|-
| տեքստ
|}

Աղյուսակի շրջանակները խմբագրել

Շրջանակի տեսքը նկարագրվում է առաջին տողում, անմիջապես {| նշանից հետո: Պետք է հիշել, որ դրա ու ատրիբուտի միջև պետք է բացատ լինի։

Շրջանակի գծերի հաստությունը տրվում է border="n" տողի միջոցով, որտեղ «n»-ը գծի հաստությունն է։

Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 |Բջիջ 1*1
 |Բջիջ 2*1
 |Բջիջ 3*1
 |-
 |Բջիջ 1*2
 |Բջիջ 2*2
 |Բջիջ 3*2
 |-
 |Բջիջ 1*3
 |Բջիջ 2*3
 |Բջիջ 3*3
 |}
   
Բջիջ 1*1 Բջիջ 2*1 Բջիջ 3*1
Բջիջ 1*2 Բջիջ 2*2 Բջիջ 3*2
Բջիջ 1*3 Բջիջ 2*3 Բջիջ 3*3

Աղյուսակի շրջանակի տեսքը կարելի է փոփոխել class ատրիբուտի օգնությամբ։ Խորհուրդ է տրվում հիմնականում օգտագործել class="wikitable" կոդը։

Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| class="wikitable"
 |Բջիջ 1*1
 |Բջիջ 2*1
 |Բջիջ 3*1
 |-
 |Բջիջ 1*2
 |Բջիջ 2*2
 |Բջիջ 3*2
 |-
 |Բջիջ 1*3
 |Բջիջ 2*3
 |Բջիջ 3*3
 |}
   
Բջիջ 1*1 Բջիջ 2*1 Բջիջ 3*1
Բջիջ 1*2 Բջիջ 2*2 Բջիջ 3*2
Բջիջ 1*3 Բջիջ 2*3 Բջիջ 3*3

Վերնագրեր խմբագրել

Աղյուսակի վերնագիր խմբագրել

Աղյուսակը կարելի է սկսել աղյուսակի տվյալները բացահայտող վերնագով։ Լռելայն տարբերակում աղյուսակի վերնագիրը տեղադրվում է կենտրոնում՝ աղյուսակի լայնությամբ, բայց այն կարող է հավասարեցված լինել որևէ ծայրին ու ձևավորվել HTML լեզվի պարամետրերով։ Աղյուսակի վերնագիր ստեղծելու համար, բացող տարրից հետո նոր տողից դրվում է ուղղահայաց գիծ ու պլուս նշան |+, ու գրվում է վերնագրի տեքստը։

Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 |+ Աղյուսակի երկար-երկար վերնագիր:
 |Բջիջ 1
 |Բջիջ 2
 |-
 |Բջիջ 3
 |Բջիջ 4
 |}
   
Աղյուսակի երկար-երկար վերնագիր։
Բջիջ 1 Բջիջ 2
Բջիջ 3 Բջիջ 4

Տողի/սյունակի վերնագիր խմբագրել

Բջջի պարունակության թավատառ և կենտրոնացված ցուցադրման համար, ուղղահայաց գծերի տեղը դրվում են բացականչություն նշաններ !։ Սովարաբար դա օգտագործվում է վերնագրերի առանձնացման համար։

Օրինակ.

Ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 !Վերնագիր 1
 !Վերնագիր 2
 !Վերնագիր 3
 |-
 !Վերնագիր Ա
 |Բջիջ Ա-2
 |Բջիջ Ա-3
 |-
 !Վերնագիր Բ
 |Բջիջ Բ-2
 |Բջիջ Բ-3
 |-
 !Վերնագիր Գ
 |Բջիջ Գ-2
 |Բջիջ Գ-3
 |}
   
Վերնագիր 1 Վերնագիր 2 Վերնագիր 3
Վերնագիր Ա Բջիջ Ա-2 Բջիջ Ա-3
Վերնագիր Բ Բջիջ Բ-2 Բջիջ Բ-3
Վերնագիր Գ Բջիջ Գ-2 Բջիջ Գ-3

Բջիջների միավորում խմբագրել

Wiki-ոճում, ինչպես նաև HTML-ում, կա հնարավորություն միացնել մի քանի բջիջներ ինչպես ուղղահայաց, այդպես էլ հորիզոնական ուղղությամբ։ Բջիջները ուղղահայաց միացնելու համար օգտագործվում է rowspan="n" ատրիբուտը, որտեղ «n»-ը բջիջների քանակն է, որոնք այս բջիջը պետք է միացնի։ Այս ատրիբուտը գրվում է մեծ բջիջի պարունակությունից առաջ։

Օրինակ.

Երկու բջիջների ուղղահայաց միացումը գրված է այսպես.         Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 |Բջիջ 1 
 |rowspan="2" |Բջիջ 2, համատեղում է աղյուսակի երկու շարք
 |Բջիջ 3
 |- 
 |Բջիջ 4
 |Բջիջ 5
 |}
       
Բջիջ 1 Բջիջ 2, համատեղում է աղյուսակի երկու շարք Բջիջ 3
Բջիջ 4 Բջիջ 5
Հորիզոնական ուղղությամբ միացնելու համար օգտագործվում է ատրիբուտ colspan="n"         Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
 |Բջիջ 1 
 |colspan="2" |Բջիջ 2, համատեղում է աղյուսակի երկու սյունակ
 |-
 |Բջիջ 3 
 |Բջիջ 4
 |Բջիջ 5
 |}
       
Բջիջ 1 Բջիջ 2, համատեղում է աղյուսակի երկու սյունակ
Բջիջ 3 Բջիջ 4 Բջիջ 5
Աղյուսակի բաղադրյալ վերնագրի ստեղծման համար հնարավոր է օգտագործել հետևյալ կարուցվացքը.         Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{| border="1"
|-
! rowspan="2" colspan="3" | Երկու տող միավորող բջիջ
! colspan="2" | Երկու սյունակ միավորող բջիջ
|-align="center"
| Ա || Բ
|-align="center"
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-align="center"
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|}
       
Երկու տող միավորող բջիջ Երկու սյունակ միավորող բջիջ
Ա Բ
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Աղյուսակների գունավոր ձևավորում խմբագրել

Աղյուսակում գտնվող տեքստը հնարավոր է դարձնել գունավոր՝ օգտագործելով HTML տեգեր։

 • գունավորել առանձին բառ — <span style="color:#ABCDEF">Տեքստ</span>;
 • գունավորել երկար տեքստ — <div style="color:#ABCDEF">Տեքստ, տեքստ։</div>,

որտեղ «ABCDEF» — գույնի ինդեքս Գույների աղյուսակում։

Օրինակ.
Տեքստի գունավորման համար գրվում է.
{| border="1"
 |Բջիջ 1*1
 |Այստեղ կա միայն մեկ <span style="color:#FF00FF">վարդագույն</span> բառ։
 |Բջիջ 3*1
 |-
 |Բջիջ 1*2
 |Բջիջ 2*2
 |<div style="color:#33CC66">Իսկ այստեղ երկար տեքստը կանաչ գույնի է։</div>
 |-
 |Բջիջ 1*3
 |Բջիջ 2*3
 |Բջիջ 3*3
 |}

Տեսքը Վիքիպեդիայում.

Բջիջ 1*1 Այստեղ կա միայն մեկ վարդագույն բառ։ Բջիջ 3*1
Բջիջ 1*2 Բջիջ 2*2
Իսկ այստեղ երկար տեքստը կանաչ գույնի է։
Բջիջ 1*3 Բջիջ 2*3 Բջիջ 3*3

Կարելի է ստեղծել գունավոր բջիջ style="background:#rrggbb" ատրիբուտի օգնությամբ, որտեղ «rrggbb» նշաշակում է գույնի ինդեքս գույների աղյուսակում։

Օրինակ.
Միայն մեկ բջիջի գունավորելու համար գրվում է.
{| border="1"
 |Բջիջ 1*1
 |style="background:#FFCC00"|Բջիջ 2*1
 |Բջիջ 3*1
 |-
 |Բջիջ 1*2
 |Բջիջ 2*2
 |Բջիջ 3*2
 |-
 |style="background:#CCFF00"|Բջիջ 1*3
 |Բջիջ 2*3
 |Բջիջ 3*3
 |}

Տեսքը Վիքիպեդիայում.

Բջիջ 1*1 Բջիջ 2*1 Բջիջ 3*1
Բջիջ 1*2 Բջիջ 2*2 Բջիջ 3*2
Բջիջ 1*3 Բջիջ 2*3 Բջիջ 3*3

Ամբողջ աղյուսակը գունավոտելու համար ներգրվում է bgcolor="#ABCDEF" ատրիբուտը աղյուսակի առաջին տողում, որտեղ դրվում է նաև շրջանակի ատրիբուտը։

{| border="1" style="background:#66FFFF"
 |Բջիջ 1*1
 |Բջիջ 2*1
 |Բջիջ 3*1
 |-
 |Բջիջ 1*2
 |Բջիջ 2*2
 |Բջիջ 3*2
 |-
 |Բջիջ 1*3
 |Բջիջ 2*3
 |Բջիջ 3*3
 |}

Տեսքը Վիքիպեդիայում.

Բջիջ 1*1 Բջիջ 2*1 Բջիջ 3*1
Բջիջ 1*2 Բջիջ 2*2 Բջիջ 3*2
Բջիջ 1*3 Բջիջ 2*3 Բջիջ 3*3

Ներգրված աղյուսակներ խմբագրել

Հիմնական սկզբունքներ խմբագրել

Ներդրված աղյուսակ ասելով ենթադրվում է աղյուսակ, որը ներդրված է ուրիշ աղյուսակի (այսպես ասաց մայր աղյուսակ) որևէ բջջի մեջ։ Ներդրված աղյուսակի կոդի ստեղծումը ենթարկվում է ընդանուր աղյուսակների ստեղծման կանոններին։

Ներդրված աղյուսակի ստեղծման համար պետք է գտնել մայր աղյուսակում բջիջ, որտեղ նախատեսված է ներդնել աղյուսակը և նոր տողից ներառել ներդրված աղյուսակի կոդը, բացելով և փակելով ներդրված աղյուսակը, ինչպես սովորական աղյուսակի ստեղծման դեպքում։

Օրինակ.

Մենք ուզում ենք ստեղծել ներդրված աղյուսակ մայր աղյուսակի Բջիջ 2-ում։

Ներդրված աղյուսակի ելակետային կոդ.   Մայր աղյուսակի ելակետային կոդ.   Մայր աղյուսակի տեսքը Վիքիպեդիայում.
 {|
 |Բջիջ Ա
 |-
 |Բջիջ Բ
 |-
 |Բջիջ Գ
 |}
   
{| border="1"
 |Բջիջ 1
 |Բջիջ 2
 {|
 |Բջիջ Ա
 |-
 |Բջիջ Բ
 |-
 |Բջիջ Գ
 |}
 |Բջիջ 3
 |}
   
Բջիջ 1 Բջիջ 2
Բջիջ Ա
Բջիջ Բ
Բջիջ Գ
Բջիջ 3

Ուշագրավ է, որ եթե ներգրված աղյուսակում չի նշվում (border="n") պարամետրը, ապա ներգրված աղյուսակի գծի հաստությունը լռելայն ձևով հավասար է «1»։

Համախմբված աղյուսակներ խմբագրել

Հիմնական սկզբունքներ խմբագրել

Համախմբված աղյուսակ ասելով հասկանում ենք աղյուսակ, որը կազմված է, սովորաբար, մեկ տողից, որի կենտ բջիջները պարունակում են ներգրված աղյուսակներ։

Համախմբված աղյուսակի միջոցով դուք կարող եք հեշտությամբ խմբավորել տվյալները՝ երկու (կամ ավելի) առանձին աղյուսակների տեսքով, որոնք տեղադրված են իրար կողք հորիզոնական ուղղությամբ։ Օրինակ.

Աղյուսակ 1
Բջիջ 1.1
Բջիջ 1.2
Բջիջ 1.3
   
Աղյուսակ 2
Բջիջ 2.1
Բջիջ 2.2
Բջիջ 2.3
   
Աղյուսակ 3
Բջիջ 3.1
Բջիջ 3.2
Բջիջ 3.3

Վերևում ցուցադրված համախմբված աղյուսակը ստեղծելու համար սկզբում ստեղծվում է համախմբված աղյուսակի կոդը, որը կազմված է մեկ տողից հինգ բջիջներով, որոնք ծառայելու են որպես համախմբված աղյուսակի սյունակներ.

{|
 |Սյունակ 1
 |Սյունակ 2
 |Սյունակ 3
 |Սյունակ 4
 |Սյունակ 5
 |}
   
Նշումներ
 • Սյունակ 1 — այս բջջում տեղավորվելու է ներդրված աղյուսակ № 1։
 • Սյունակ 2 — այս բջիջը ծառայելու է որպես բացատ № 1 и 2 աղյուսակների միջև։
 • Սյունակ 3 — այս բջջում տեղավորվելու է ներդրված աղյուսակ № 2։
 • Սյունակ 4 — այս բջիջը ծառայելու է որպես բացատ № 2 и 3 աղյուսակների միջև։
 • Սյունակ 5 — այս բջջում տեղավորվելու է ներդրված աղյուսակ № 3։

Հետո «Սյունակ 2» и «Սյունակ 4» տողերի փոխարեն դրվում է ստիպողական բացատ նշանը՝ &nbsp ; — որը սահմանելու է հեռավորությունը իրար կողք տեղավորված աղյուսակների միջև։ Եթե տարածությունը աղյուսակների միջև նեղ է թվում, ապա ավելացվում է մեկ կամ ավելի ստիպողական բացատ նշաններ՝ տարանջատվելով մեկը մյուսից երկու ուղղահայաց գծերով, օրինակ.  || || || ։

Համախմբված աղյուսակի ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{|
 |Սյունակ 1
 | || 
 |Սյունակ 3
 | || 
 |Սյունակ 5
 |}
   
Սյունակ 1     Սյունակ 3     Սյունակ 5

Հետո կենտ սյունակներում «Սյունակ 1», «Սյունակ 2» ու «Սյունակ3»-ի փոխարեն նոր տողից գրվում են ներդրված աղյուսակների կոդերը։

Համախմբված աղյուսակ ելակետային կոդ.   Տեսքը Վիքիպեդիայում.
{|
 |
 {| class="wikitable"
  !Աղյուսակ 1
  |-
  |Բջիջ 1.1
  |-
  |Բջիջ 1.2
  |-
  |Բջիջ 1.3
  |}
 | || 
 |
 {| class="wikitable"
  !Աղյուսակ 2
  |-
  |Բջիջ 2.1
  |-
  |Բջիջ 2.2
  |-
  |Բջիջ 2.3
  |}
 | || 
 |
 {| class="wikitable"
  !Աղյուսակ 3
  |-
  |Բջիջ 3.1
  |-
  |Բջիջ 3.2
  |-
  |Բջիջ 3.3
  |}
 |}
   
Աղյուսակ 1
Բջիջ 1.1
Բջիջ 1.2
Բջիջ 1.3
   
Աղյուսակ 2
Բջիջ 2.1
Բջիջ 2.2
Բջիջ 2.3
   
Աղյուսակ 3
Բջիջ 3.1
Բջիջ 3.2
Բջիջ 3.3

Համախմբված աղյուսակներում հնարավոր է տեղադրել ցանկացած բարդության և ձևաչափի ներդրված աղյուսակներ, ինչպես նաև դարձնել համախմբված աղյուսակները բազմատողանի։ Սակայն, պետք է հաշվի առնել, որ ներդրված աղյուսակների բարդացման հետ նաև աճում է ելակետային կոդի բարդությունը, և, համապատասխանաբար, դժվարում է նրա նորոգումը անզգույշ խմբագրման դեպքում։ Ստորև բերված է վերնագրերով ավելի բազմատարր աղյուսակների և մեկ տողում կոդի գրանցման մի օրինակ։

{|
 |
 {| class="wikitable"
 !Վերնագիր 1||Վերնագիր 2
 |-
 |Բջիջ 1-1||Բջիջ 1-2
 |-
 |Բջիջ 1-3||Բջիջ 1-4
 |-
 |Բջիջ 1-5||Բջիջ 1-6
 |-
 |Բջիջ 1-7||Բջիջ 1-8
 |-
 |Բջիջ 1-9||Բջիջ 1-10
 |-
 |Բջիջ 1-11||Բջիջ 1-12
 |}
 | || 
 |
 {| class="wikitable"
 !Վերնագիր 1||Վերնագիր 2
 |-
 |Բջիջ 3-1||Բջիջ 3-2
 |-
 |Բջիջ 3-3||Բջիջ 3-4
 |-
 |Բջիջ 3-5||Բջիջ 3-6
 |-
 |Բջիջ 3-7||Բջիջ 3-8
 |-
 |Բջիջ 3-9||Բջիջ 3-10
 |-
 |Բջիջ 3-11||Բջիջ 3-12
 |}
 | || 
 |
 {| class="wikitable"
 !Վերնագիր 1||Վերնագիր 2
 |-
 |Բջիջ 5-1||Բջիջ 5-2
 |-
 |Բջիջ 5-3||Բջիջ 5-4
 |-
 |Բջիջ 5-5||Բջիջ 5-6
 |-
 |Բջիջ 5-7||Բջիջ 5-8
 |-
 |Բջիջ 5-9||Բջիջ 5-10
 |-
 |Բջիջ 5-11||Բջիջ 5-12
 |}
 |}
       
Վերնագիր 1 Վերնագիր 2
Բջիջ 1-1 Բջիջ 1-2
Բջիջ 1-3 Բջիջ 1-4
Բջիջ 1-5 Բջիջ 1-6
Բջիջ 1-7 Բջիջ 1-8
Բջիջ 1-9 Բջիջ 1-10
Բջիջ 1-11 Բջիջ 1-12
   
Վերնագիր 1 Վերնագիր 2
Բջիջ 3-1 Բջիջ 3-2
Բջիջ 3-3 Բջիջ 3-4
Բջիջ 3-5 Բջիջ 3-6
Բջիջ 3-7 Բջիջ 3-8
Բջիջ 3-9 Բջիջ 3-10
Բջիջ 3-11 Բջիջ 3-12
   
Վերնագիր 1 Վերնագիր 2
Բջիջ 5-1 Բջիջ 5-2
Բջիջ 5-3 Բջիջ 5-4
Բջիջ 5-5 Բջիջ 5-6
Բջիջ 5-7 Բջիջ 5-8
Բջիջ 5-9 Բջիջ 5-10
Բջիջ 5-11 Բջիջ 5-12

Համախմբված աղյուսակների հավասարեցում խմբագրել

Համախմբված աղյուսակները հավասարեցվում են ուղղահայաց։ Որպեսզի տողերի տարբեր քանակություն ունեցող աղյուսակները հավասարեցվեն վերին եզրով, օգտագործվում է style="vertical-align:top" կամ valign="top" պարամետրերը։

Օրինակ առանց հավասարեցման
Աղյուսակ 1
Տեքստ
Տեքստ
Աղյուսակ 2
Տեքստ
Աղյուսակ 3
Տեքստ
Տեքստ
Տեքստ
Առանց հավասարեցման օրինակի հավասարեցման ելակետային կոդ.
{|
|
{| class="wikitable"
 |-
 ! Աղյուսակ 1
 |-
 | Տեքստ
 |-
 | Տեքստ
 |}
|
{| class="wikitable"
 |-
 ! Աղյուսակ 2
 |-
 | Տեքստ
 |}
|
{| class="wikitable"
 |-
 ! Աղյուսակ 3
 |-
 | Տեքստ
 |-
 | Տեքստ
 |-
 | Տեքստ
|}
|}
Հավասարեցումով օրինակ.
Աղյուսակ 1
Տեքստ
Տեքստ
Աղյուսակ 2
Տեքստ
Աղյուսակ 3
Տեքստ
Տեքստ
Տեքստ
Հավասարեցումով օրինակի ելակետային կոդ.
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable"
 |-
 ! Աղյուսակ 1
 |-
 | Տեքստ
 |-
 | Տեքստ
 |}
|valign="top"|
{| class="wikitable"
 |-
 ! Աղյուսակ 2
 |-
 | Տեքստ
 |}
|valign="top"|
{| class="wikitable"
 |-
 ! Աղյուսակ 3
 |-
 | Տեքստ
 |-
 | Տեքստ
 |-
 | Տեքստ
|}
|}

Աղյուսակի և սյունակների լայնություն խմբագրել

Եթե, օրինակ, առանձին աղյուսակներ դրված են մեկը մյուսի հետևից, ապա ցանկալի է, որ նրանց լայնությունը լինի նույնը՝ անկախ նրանց պարունակությունից: Աղյուսակի լայնության ֆիքսման համար կիրառվում է width ատրիբուտը.

Օրինակ.
{| border="1" width="75%"
 |+Աղյուսակ 1
 |Բջիջ 1*1 - երկար - երկար- երկար - երկար- երկար
 |Բջիջ 1*2
 |-
 |Բջիջ 1*3
 |Բջիջ 1*4
 |}
{| border="1" width="75%"
 |+Աղյուսակ 2
 |Բջիջ 2*1
 |Բջիջ 2*2
 |-
 |Բջիջ 2*3
 |Բջիջ 2*4
 |}

Տեսքը Վիքիպեդիայում.

Աղյուսակ 1
Բջիջ 1*1 - երկար - երկար- երկար - երկար- երկար Բջիջ 1*2
Բջիջ 1*3 Բջիջ 1*4
Աղյուսակ 2
Բջիջ 2*1 Բջիջ 2*2
Բջիջ 2*3 Բջիջ 2*4

Նույն ատրիբուտի օգնությամբ կարելի է կարգավորել առանձին սյունակների լայնությունը.

Օրինակ.
{| border="1" width="75%"
 |+Աղյուսակ 1
 | width="40%"|Բջիջ 1*1 - երկար - երկար- երկար - երկար- երկար
 | width="20%"|Բջիջ 1*2 - երկար - երկար- երկար - երկար- երկար
 | width="40%"|Բջիջ 1*3 - երկար - երկար- երկար - երկար- երկար
 |-
 |Բջիջ 1*4
 |Բջիջ 1*5
 |Բջիջ 1*6
 |}
Աղյուսակ 1
Բջիջ 1*1 - երկար - երկար- երկար - երկար- երկար Բջիջ 1*2 - երկար - երկար- երկար - երկար- երկար Բջիջ 1*3 - երկար - երկար- երկար - երկար- երկար
Բջիջ 1*4 Բջիջ 1*5 Բջիջ 1*6

Առանձին ներդրված աղյուսակով բջջի լայնության կարգադրության համար պետք է մատնանշել նրա համար width ատրիբուտը, բայց փակել այն ուղղահայաց գծով.

{| border="1"
 |Բջիջ 1
 | width="50%"|
 {| border="2"
 |Բջիջ Ա
 |-
 |Բջիջ Բ
 |}
 |Բջիջ 3
 |}
       
Բջիջ 1
Բջիջ Ա
Բջիջ Բ
Բջիջ 3

Աղյուսակներ գրամեքենայական ոճով առանց ֆորմատավորման խմբագրել

Կա նաև աղյուսակ ստեղծելու ավելի պարզ ու ավելի արագ ճանապարհ՝ տեղադրել այն գրամեքենայական ոճով: Սյունակներն ու ընդհանուր տեսքը ֆորմատավորվում են տեսողաբար։

Օրինակ.
          Կլիմայի աղյուսակ
Ամիսներ.     հունվար փետրվար մարտ ապրիլ մայիս հունիս հուլիս օգոստոս սեպտեմբեր հոկտեմբեր նոյեմբեր դեկտեմբեր
Ցերեկային ջերմաստիճան 21   21   22  23 25  27  29  28  26   24   22   20
Գիշերային ջերմաստիճան 15   15   15  16 17  17  18  17  16   15   15   14
Արևի ժամեր/օրը     6   6   7   8  9  9   9   8   7    7    6   6
Անձրևոտ օրեր/ամիս   6    4   3   2  2  1   0   0   2    5    6   7
Ջրի ջերմություն     19   18   18  18 19  20  21  23  20   18   18   18

Սակայն այպիսի պարզ ֆորմատավորման ձևը անցանկալի է. պետք է խուսափել հոդվածներում նրա հաճախակի կիրառությունից։ Հանդիպելով այսպիսի աղյուսակ Վիքիպեդիայում՝ ցանկալի է բերել այն ճիշտ տեսքի։