Տպարան, արտադրական պոլիգրաֆիական ձեռնարկություն, որն զբաղվում է տպագիր արտադրանքի թողարկմամբ։ Հիմնականում տպարաններն օգտագործում են տպագրության օֆսեթ եղանակը։ Գոյություն ունեն նաև այլ տեսակի տպարաններ՝ փոքր տպաքանակի տպարանները օգտագործում են թվային/լազերային/ կամ շիթային/թանակային/տպող սարքեր, ռիզոգրաֆ և այլն։ Լայն տարածում են ստացել լայնաֆորմատ տպագրությունը, տպագրությունը բաժակների, շապիկների, գրիչների և ցանկացած այլ իրերի վրա։ Մեր օրերում ստեղծվել են նաև առցանց տպարաններ։ 2014 թվականին հիմնադրվել է առաջին հայկական օնլայն տպարանը` Տպարան.am-ը։

Ժամանակակից Հունաստանի առաջին ազգային տպագրատան շենքը