Վիքիպեդիա:Վիքի Ճամբար 2014 (II հերթափոխ)/Ջոկատների ցանկ

Ջոկատ Անուն 1-ին օր 2-րդ օր 3-րդ օր 4-րդ օր 5-րդ օր 6-րդ օր 7-րդ օր 8-րդ օր 9-րդ օր 10-րդ օր 11-րդ օր Ընդհանուր
I ջոկատ 50.2 72 60 92.25 34.25 89.75 86.5 150.25 145.75 158.5 82 1021.45
II ջոկատ 53.95 92.25 109.25 92.25 26.75 75.5 114.75 148.5 190.75 160.5 96 1160.45
III ջոկատ 54.7 76.5 94.25 108 25.5 65 82.1 87.75 58.25 73.5 42.5 768.05
IV ջոկատ 83.75 148.25 159.5 155 67.75 156 202.6 284 233.75 268.75 160 1919.35
V ջոկատ 65.75 97.5 123.75 101.5 42.75 164.6 162.25 217.75 162.25 212.5 102.5 1453.1
VI ջոկատ 47.5 79.75 99.75 121.5 46.25 106 112.1 127.5 124.15 124.5 78 1067