Ջոկատ Օր 1 Օր 2 Օր 3 Օր 4 Օր 5
1-ին ջոկատ 197.6 154.25
2-րդ ջոկատ 222 197.65
3-րդ ջոկատ 175.9 105.95
4-րդ ջոկատ 210.5 133.45
5-րդ ջոկատ 244.1 220.8
6-րդ ջոկատ 285.2 252.5