Վիքիպեդիա:Ամառային Վիքիճամբար 2019 (I)/Արդյունքներ/Ջոկատներ

Ջոկատ Հուլիսի 4-5 Հուլիսի 6 Հուլիսի 7 Հուլիսի 8 Հուլիսի 9 Հուլիսի 10 Հուլիսի 11 Հուլիսի 12
1-ին 1005 634 833 767.25 539.5 313 271 708
2-րդ 1081 648 696 551 399.25 270.5 216 513
3-րդ 753․5 532 754 706.5 222.25 275 234.25 515
4-րդ 795 573.88 703 620 353.5 284 216.25 548
5-րդ 733․5 550.3 625 677 340 322 247 439
6-րդ 715․6 430 521․8 607 256 197 131.5 321