Վիքինախագիծ:Վիքին սիրում է պատմություն

Վիքին սիրում է պատմություն
Համագործակցություն ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հետ

Վիքիպեդիայի խմբագրական հմտությունների ուսուցում
Վիքիպեդիայի հոդվածների ստեղծում և բարելավում

Նախագծի նպատակն է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի պատմություն մասնագիտության ուսանողներին սովորեցնել Վիքիպեդիայում խմբագրելու հմտությունները և բարելավել պատմության թեմատիկան հայերեն Վիքիպեդիայում
Վիքիմեդիա Հայաստանի և ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Պատմության ֆակուլտետի համագործակցությամբ, նախատեսվում է մասնակիցներին սովորեցնել խմբագրման հմտությունները, որից հետո հայերեն Վիքիպեդիայում բարելավել պատմության թեմայով հոդվածները։