Վիքինախագիծ:Հայկական թեմատիկայով վիքիարշավ/Ցանկեր

Ցանկերը բաժանված են երկու մասի։ Առաջինը նախատեսված է վիքիարշավին նախորդող վիքիդասընթացի մասնակիցների համար։ Այստեղ առաջարկվող հոդվածները խմբագրվելու են ուսումնական պրոցեսում և չեն մասնակցելու մրցույթին։ Երկրորդ ցանկը նախատեսված է բուն վիքիարշավի համար։

Դասընթացի ցանկեր

Վիքիարշավի ցանկեր