Վեկտորական հոսք, վեկտորական դաշտի հոսքը մակերևույթով, վեկտորական դաշտի երկրորդ սեռի մակերևույթային ինտեգրալն մակերևույթով։ Ըստ սահմանման

որտեղ -ը վեկտորական դաշտն է, -ը՝ մակերևույթի դրական նորմալի միավոր վեկտորը (դրական ուղղղությունը կամայական է ընտրվում, սակայն միևնույնն է բոլոր կետերի համար, -ը մակերևույթի տարրն է։

dS հարթությունը ուղղահայաց է F-ի ուժագծերին։ M կետի շուրջը միավոր հոսքը կլինի՝

Վեկտորի միավոր հոսքը հավասար է վեկտորի և միավոր հարթակի սկալյար արտադրյալին։

Եթե S հարթությունը փակ է, ապա

Վեկտորի հոսքը դրական է, երբ ուժագծերը S հարթակից դուրս են ելնում, և բացասական, երբ դրանք ներս են մտնում (որովհետև α անկյունը մի դեպքում սուր է, մյուսում՝ բութ)

Աղբյուրներ խմբագրել

  • Էլեկտրադինամիկա և ռադիոալիքների տարածում։ Ուսումնական ձեռնարկ / Հեղինակ Ա. Սարգսյան։ Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարան։ Երևան, 2004։