Ստորին Հռենոս գավառի համայնքների ցանկ

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ

Ֆրանսիայի Գրանդ Էստ մարզի Ստորին Հռենոս գավառի 517 համայնքները հետևյալն են[1]։

INSEE ինդեքս Փոստային
ինդեքս
Համայնք
67001 67204 Աշենայմ
67002 67320 Ադամսվիլեր
67003 67220 Ալբե
67005 67270 Ալտեկենդորֆ
67006 67490 Ալթենայմ
67008 67120 Ալտորֆ
67009 67260 Ալտվիլեր
67010 67140 Անդլաու
67011 67390 Արտոլսայմ
67012 67250 Աշբակ
67013 67320 Ասվիլեր
67014 67480 Օենայմ
67016 67120 Ավոլսայմ
67017 67320 Բերենդորֆ
67018 67310 Բալբրոն
67019 67600 Բալդենայմ
67020 67130 Բարեմբակ
67021 67140 Բար
67022 67220 Բասեմբերգ
67023 67500 Բացենդորֆ
67025 67930 Բենայմ
67026 67130 Բելֆոս
67027 67130 Բելմոն
67028 67230 Բենֆելդ
67029 67320 Բեր
67030 67310 Բերգբիտեն
67031 67210 Բերնարսվիլեր
67032 67140 Բերնարվիլե
67033 67170 Բերնոլսայմ
67034 67370 Բերստեթ
67035 67170 Բերսթայմ
67339 67660 Բետշդորֆ
67036 67320 Բեթվիլեր
67037 67360 Բիբլիսայմ
67038 67720 Բիտլենայմ
67039 67170 Բիլվասայմ
67040 67600 Բինդերնայմ
67043 67800 Բիշայմ
67044 67340 Բիշոլց
67045 67870 Բիսշոֆսայմ
67046 67240 Բիսշվիլեր
67047 67260 Բիսեր
67048 67350 Բիտշոֆեն
67049 67113 Բլաեսայմ
67050 67130 Բլանշրու
67051 67650 Բլինշվիլեր
67052 67530 Բերշ
67053 67390 Բեզենբիզեն
67054 67150 Բոլսենայմ
67055 67860 Բոոֆզայմ
67056 67390 Բոոտսայմ
67057 67330 Բոսելսոզեն
67058 67270 Բոսենդորֆ
67059 67420 Բուր Բրուշ
67060 67140 Բուրգայմ
67061 67330 Բուքսվիլեր
67062 67220 Բրետենո
67063 67220 Բրետենբակ
67065 67112 Բրեշվիկերսայմ
67066 67130 Լա Բրոք
67067 67170 Բրումատ
67069 67470 Բուլ
67070 67260 Բուրբակ
67071 67320 Բուստ
67068 67350 Բուսվիլեր
67072 67430 Բութեն
67073 67730 Շատենուա
67074 67160 Կլեբուր
67075 67510 Կլեմբակ
67076 67420 Կոլրուա լա Ռոշ
67077 67310 Կոսվիլեր
67078 67310 Կրաստաթ
67079 67470 Կրեթվիլեր
67080 67120 Դակստեն
67081 67310 Դալենայմ
67082 67770 Դալունդեն
67083 67110 Դամբակ
67084 67650 Դամբակ լա Վիլ
67085 67310 Դանգոլսայմ
67086 67150 Դոբենսանդ
67087 67350 Դոենդորֆ
67088 67430 Դելինգեն
67089 67490 Դեթվիլեր
67090 67230 Դիբոլսայմ
67091 67260 Դիդենդորֆ
67092 67220 Դիֆենբակ օ Վալ
67093 67360 Դիֆենբակ լե Վերտ
67094 67650 Դիեֆենտալ
67095 67430 Դիմերինգեն
67096 67440 Դեմբստալ
67097 67370 Դենգսայմ
67098 67190 Դենսայմ սյուր Բրուշ
67099 67430 Դոմֆեսել
67100 67170 Դոնենայմ
67101 67120 Դորլիսայմ
67102 67117 Դոսենայմ Կոշերսբերգ
67103 67330 Դոսենայմ սյուր Զենսել
67104 67160 Դրաշենբրոն Բիրլենբակ
67105 67320 Դրուլինգեն
67106 67410 Դրուզենայմ
67107 67270 Դունցենայմ
67108 67120 Դուպիգայմ
67109 67270 Դուրնինգեն
67110 67360 Դուրենբակ
67111 67320 Դուրստել
67112 67120 Դութլենայմ
67113 67470 Էբերբակ Սելց
67115 67600 Էբերսայմ
67116 67600 Էբերսմյունստեր
67117 67700 Էկարտսվիլեր
67118 67201 Էկբոլսայմ
67119 67550 Էկվերսայմ
67120 67140 Էյշհոֆեն
67121 67390 Էլսենայմ
67123 67350 Էնգվիլեր
67124 67960 Էնցայմ
67125 67680 Էպֆիգ
67126 67290 Էրկարտսվիլեր
67127 67120 Էրգերսայմ
67128 67120 Էրնոլսայմ Բրուշ
67129 67330 Էրնոլսայմ լե Սավերն
67130 67150 Էրստեն
67131 67114 Էշո
67132 67360 Էշբակ
67133 67320 Էշբուր
67134 67320 Էշվիլեր
67135 67350 Էթենդորֆ
67136 67320 Էյվիլեր
67137 67640 Ֆեգերսայմ
67138 67117 Ֆեսենայմ լը Բա
67139 67310 Ֆլեքսբուր
67140 67480 Ֆորստֆելդ
67141 67580 Ֆորսթայմ
67142 67480 Ֆորտ Լուի
67143 67220 Ֆուշի
67144 67130 Ֆուդե
67145 67490 Ֆրիդոլսայմ
67146 67860 Ֆրիզենայմ
67147 67360 Ֆրեշվիլեր
67148 67290 Ֆրոմուլ
67149 67700 Ֆուրշոզեն
67150 67117 Ֆուրդենայմ
67151 67760 Գամբսայմ
67152 67118 Գայսպոլսայմ
67153 67270 Գայսվիլեր
67154 67150 Գերսթայմ
67155 67140 Գերտվիլեր
67156 67170 Ժեդերթայմ
67159 67320 Գերլինգեն
67160 67360 Գերսդորֆ
67161 67700 Գոթենուզ
67162 67490 Գոթսայմ
67163 67270 Գուժենայմ
67164 67210 Գոքսվիլեր
67165 67130 Գրանֆոնտեն
67166 67350 Գրասենդորֆ
67167 67190 Գրենդելբրուկ
67168 67190 Գրեսվիլեր
67169 67240 Գրիե
67172 67870 Գրիեսայմ պրե Մոլսայմ
67173 67370 Գրիեսայմ սյուր Սուֆել
67174 67110 Գումբրեշտսոֆեն
67176 67110 Գունդերսոֆեն
67178 67320 Գունվիլեր
67177 67360 Գունստեթ
67179 67700 Էժեն
67180 67500 Ագնո
67181 67117 Անդշուայմ
67182 67980 Անգենբիտեն
67183 67260 Արսկիրշեն
67184 67690 Աթեն
67185 67330 Աթմաթ
67186 67360 Էժենե
67187 67390 Էդոլսայմ
67188 67190 Այլիգենբերգ
67189 67140 Այլիգենստեն
67190 67440 Էնգվիլեր
67191 67260 Էրբիտսայմ
67192 67230 Էրբսայմ
67194 67850 Էռլիսայմ
67195 67390 Էսենայմ
67196 67600 Իլսենայմ
67197 67150 Էնդիսայմ
67198 67290 Էնսբուր
67199 67260 Էնսինգեն
67200 67150 Իպսայմ
67201 67320 Իրշլան
67202 67270 Օշֆելդեն
67203 67170 Օշստեթ
67204 67800 Էնայմ
67205 67720 Էրդտ
67206 67250 Օֆեն
67208 67310 Օենգեֆ
67209 67270 Օֆրանկենայմ
67210 67140 Լը Օվալդ
67212 67810 Օլցայմ
67213 67250 Ունսպակ
67214 67117 Ուրտիգայմ
67215 67270 Ութենդորֆ
67216 67230 Ութենայմ
67217 67640 Իշտրացայմ
67218 67400 Իլկիրշ Գրաֆենստադեն
67220 67270 Ինգենայմ
67221 67250 Էնգոլսայմ
67222 67340 Ինգվիլեր
67223 67880 Իննենայմ
67225 67330 Իսենոզեն
67226 67117 Իթենայմ
67227 67140 Իթերսվիլեր
67229 67440 Ժեթերսվիլեր
67230 67240 Կալտենուզ
67231 67480 Կոֆենայմ
67232 67250 Կեֆենակ
67233 67230 Կերտսֆելդ
67234 67260 Կեսկաստել
67235 67930 Կեսելդորֆ
67236 67270 Կինայմ
67237 67840 Կիլստեթ
67238 67350 Կենդվիլեր
67239 67600 Կինցհայմ
67240 67520 Կիրշայմ
67241 67320 Կիրբեր
67242 67330 Կիրվիլեր
67244 67440 Կլենգեֆ
67245 67310 Կներսայմ
67246 67230 Կոժենայմ
67247 67120 Կոլբսայմ
67248 67880 Կրոտերգերսայմ
67249 67170 Կրոտվիլեր
67250 67170 Կրիգսայմ
67252 67240 Կուրտսենուզ
67253 67520 Կութոլսայմ
67254 67250 Կուտսենոզեն
67255 67220 Լալե
67256 67450 Լամպերթայմ
67257 67250 Լամպերտսլոկ
67258 67700 Լանդերսայմ
67259 67360 Լանժենսուլցբակ
67260 67580 Լոբակ
67261 67630 Լոտերբուր
67263 67510 Լեմբակ
67264 67480 Լետենայմ
67265 67340 Լիշտենբերգ
67266 67150 Լիմերսայմ
67267 67380 Լինգոլսայմ
67268 67640 Լիպսայմ
67269 67490 Լիթենայմ
67270 67270 Լիքսոզեն
67271 67250 Լոբսան
67272 67440 Լոշվիլեր
67273 67290 Լոր
67274 67430 Լորենցեն
67275 67490 Լուպստեն
67276 67130 Լուտսելուզ
67277 67390 Մակենայմ
67278 67430 Մակվիլեր
67279 67700 Մենոլսայմ
67280 67220 Մեզոնսգութ
67281 67390 Մարկոլսայմ
INSEE ինդեքս Փոստային
ինդեքս
Համայնք
67282 67520 Մարլենայմ
67283 67440 Մարմուտիե
67285 67150 Մացենայմ
67286 67210 Մեստրացայմ
67287 67270 Մելսայմ
67288 67250 Մեմելսոֆեն
67289 67340 Մենշոֆեն
67290 67250 Մերկվիլեր Պեշելբրոն
67291 67580 Մերցվիլեր
67292 67580 Միտեսայմ
67293 67270 Մենվերսայմ
67295 67140 Միթելբերգհայմ
67296 67206 Միթելոսբերգեն
67298 67170 Միթելշեֆոլսայմ
67299 67190 Մոլկիրշ
67300 67120 Մոլսեմ
67301 67670 Մոմենայմ
67302 67700 Մոնսվիլեր
67303 67360 Մորսբրոն լե Բեն
67304 67350 Մորշվիլեր
67305 67470 Մոթերն
67306 67130 Մուլբակ սյուր Բրուշ
67307 67350 Մուլոզեն
67308 67470 Մունշաուզեն
67309 67450 Մունդոլսայմ
67310 67600 Մուսիգ
67311 67600 Մութերսոլց
67312 67270 Մուցենուզ
67313 67190 Մյուցիգ
67314 67130 Նացվիլեր
67315 67630 Նեեվիլեր պրե Լոտերբուր
67317 67220 Նեբուա
67228 67370 Նեգարթայմ Իթլենայմ
67319 67480 Նեյաեզել
67320 67220 Նև Էգլիզ
67321 67130 Նեվիլեր լա Ռոշ
67322 67330 Նեվիլեր լե Սավերն
67324 67110 Նիդերբրոն լե Բեն
67325 67280 Նիդերասլակ
67326 67207 Նիդերոսբերգեն
67327 67630 Նիդերլոտերբակ
67328 67350 Նիդերմոդերն
67329 67210 Նիդերնե
67330 67470 Նիդերեդերն
67331 67500 Նիդերշեֆոլսայմ
67333 67330 Նիդերսուլցբակ
67334 67510 Նիդերստենբակ
67335 67520 Նորդայմ
67336 67150 Նորդուզ
67337 67680 Նոտալտեն
67338 67230 Օբենայմ
67340 67110 Օբերբրոն
67341 67360 Օբերդորֆ Սպակբակ
67342 67280 Օբերասլակ
67343 67205 Օբերոսբերգեն
67344 67160 Օբերոֆեն լե Վիսամբուր
67345 67240 Օբերոֆեն սյուր Մոդեր
67346 67160 Օբերլոտերբակ
67347 67330 Օբերմոդերն Զուտսենդորֆ
67348 67210 Օբերնե
67349 67250 Օբերեդերն
67350 67203 Օբերշեֆոլսայմ
67352 67330 Օբերսուլցբակ
67353 67510 Օբերստենբակ
67354 67520 Օդրացայմ
67355 67970 Օերմինգեն
67356 67850 Օֆենդորֆ
67358 67340 Օֆվիլեր
67359 67590 Օլունգեն
67360 67390 Օնենայմ
67361 67170 Օլվիսայմ
67362 67600 Օրշվիլեր
67363 67990 Օստոֆեն
67364 67150 Օսթուզ
67365 67540 Օստվալդ
67366 67700 Օթերստալ
67367 67700 Օթերսվիլեր
67368 67530 Օթերսվիլեր
67369 67320 Օթվիլեր
67370 67290 Պետերսբակ
67371 67290 Լա Պտիտ Պիեռ
67373 67320 Պֆալզվեեր
67375 67370 Պֆուլգրիսայմ
67377 67420 Պլեն
67378 67115 Պլոբսայմ
67379 67250 Պրեշդորֆ
67380 67490 Պրենցայմ
67381 67290 Պուբեր
67382 67117 Քացենայմ
67383 67310 Ռանժեն
67384 67420 Ռանրու
67385 67430 Ռացվիլեր
67386 67320 Ռովիլեր
67387 67140 Ռեյշսֆելդ
67388 67110 Ռեյշսոֆեն
67389 67116 Ռեյշստեթ
67391 67440 Ռեյնարդսմյունստեր
67392 67340 Ռեպերտսվիլեր
67394 67250 Ռետշվիլեր
67395 67440 Ռետենբուր
67396 67320 Ռեքսինգեն
67397 67860 Ռինո
67398 67390 Ռիշտոլսայմ
67400 67160 Ռիդսելց
67401 67260 Ռիմսդորֆ
67402 67350 Ռենգելդորֆ
67403 67350 Ռենգենդորֆ
67404 67690 Ռիթերսոֆեն
67405 67480 Ռեշվոգ
67406 67270 Ռոր
67407 67410 Ռորվիլեր
67408 67310 Ռոմանսվիլեր
67409 67480 Ռոփենայմ
67410 67560 Ռոզենվիլեր
67411 67560 Ռոսայմ
67412 67230 Ռոսֆելդ
67413 67290 Ռոստեգ
67414 67570 Ռոտո
67415 67340 Ռոտբակ
67416 67160 Ռոթ
67417 67170 Ռոթելսայմ
67418 67480 Ռունցենայմ
67420 67130 Ռյուս
67421 67420 Սալ
67422 67390 Սազենայմ
67423 67270 Սեսոլսայմ
67424 67420 Սեն Բլեզ լա Ռոշ
67425 67700 Սեն Ժան Սավերն
67426 67220 Սեն Մարտեն
67427 67220 Սեն Մորիս
67428 67530 Սեն Նաբոր
67429 67140 Սեն Պիեռ
67430 67220 Սեն Պիեռ Բուա
67432 67160 Սալմբակ
67433 67230 Սանդ
67434 67260 Սար Յունիոն
67435 67260 Սարվերդեն
67436 67420 Սոքսուր
67437 67700 Սավերն
67438 67150 Շեֆերսայմ
67440 67470 Շաֆուզ պրե Սելց
67441 67350 Շալկենդորֆ
67442 67310 Շարաշբերգայմ Իրմստեթ
67443 67630 Շեբենար
67444 67270 Շերլենայմ
67445 67750 Շերվիլեր
67446 67340 Շիլերսդորֆ
67447 67300 Շիլտիգայմ
67448 67130 Շիրմեկ
67449 67240 Շիրեն
67450 67240 Շիրոֆեն
67451 67160 Շլետալ
67452 67370 Շներսայմ
67453 67390 Շենո
67454 67320 Շենբուր
67455 67250 Շենենբուր
67456 67260 Շոփերտեն
67458 67590 Շվեգուզ սյուր Մոդեր
67459 67440 Շենայմ
67460 67270 Շվենդրացայմ
67461 67390 Շվոբսայմ
67351 67160 Սեեբակ
67462 67600 Սելեստա
67463 67470 Սելց
67464 67230 Սերմերսայմ
67465 67770 Սեսենայմ
67466 67160 Սիժեն
67467 67320 Սիվիլեր
67468 67260 Սիլցայմ
67470 67130 Սոլբակ
67004 67310 Սոմերո
67471 67460 Սուֆելվեերսայմ
67472 67620 Սուֆլենայմ
67473 67120 Սուլց լե Բեն
67474 67250 Սուլց սու Ֆորսե
67475 67340 Սպարսբակ
67476 67770 Ստաթմաթեն
67477 67220 Ստեժ
67478 67790 Ստենբուր
67479 67160 Ստենսելց
67480 67190 Ստիլ
67481 67140 Ստոցայմ
67482 67000 Ստրասբուրգ
67483 67290 Ստրութ
67484 67250 Ստունդվիլեր
67485 67370 Ստուցայմ Օֆենայմ
67486 67920 Սունդուզ
67487 67250 Սուրբուր
67488 67320 Տալ Դրուլինգեն
67489 67440 Տալ Մարմուտիե
67490 67220 Տանվիլե
67491 67290 Տիֆենբակ
67492 67310 Տրենայմ
67493 67220 Տրիմբակ օ Վալ
67494 67470 Տրեմբակ
67495 67370 Տրուշտերսայմ
67497 67350 Յուլվիլեր
67498 67350 Յուրվիլեր
67499 67220 Յուրբես
67500 67280 Յուրմաթ
67501 67150 Յութենայմ
67502 67110 Յութենոֆեն
67503 67330 Յութվիլեր
67372 67350 Վալ դը Մոդեր
67504 67210 Վալֆ
67505 67730 Լա Վանսել
67506 67550 Վենդենայմ
67507 67220 Վիլլե
67508 67430 Վելերդինգեն
67509 67290 Վոլկսբերգ
67510 67170 Վալենայմ
67511 67360 Վալբուր
67513 67130 Վալդերսբակ
67514 67430 Վալդամբակ
67515 67700 Վալդոլվիսայմ
67516 67670 Վալտենայմ սյուր Զորն
67517 67520 Վանգեն
67122 67710 Վանգենբուրգ Էնգենտալ
67519 67610 Լա Վանզենո
67520 67310 Վասլոն
67521 67340 Վենբուր
67522 67290 Վեսլինգեն
67523 67500 Վետբրուկ
67524 67340 Վետերսվիլեր
67525 67310 Վեստոֆեն
67526 67230 Վեստուզ
67527 67440 Վեստուզ Մարմուտիե
67528 67320 Վեյեր
67529 67720 Վեյերսայմ
67530 67270 Վիկերսայմ Վիլսոզեն
67531 67130 Վիլդերսբակ
67532 67370 Վիլգոթայմ
67534 67270 Վիլվիսայմ
67535 67290 Վիմենո
67536 67110 Վենդստեն
67537 67510 Վինժեն
67538 67290 Վինժեն սյուր Մոդեր
67539 67170 Վինգերսայմ լե Քատր Բան
67540 67590 Վենտերսուզ
67541 67470 Վենցենբակ
67542 67370 Վինցենայմ Կոշերսբերգ
67543 67130 Վիշ
67544 67160 Վիսամբուր
67545 67230 Վիթերնայմ
67546 67670 Վիթերսայմ
67547 67820 Վիթիսայմ
67548 67370 Վիվերսայմ
67550 67360 Վերտ
67551 67202 Վոլֆիսայմ
67552 67260 Վոլֆսկիրշեն
67553 67700 Վոլշայմ
67554 67120 Վոլքսայմ
67555 67310 Զենակեր
67556 67310 Զենայմ
67557 67140 Զելվիլեր
67558 67110 Զենսվիլեր
67559 67290 Զիթերսայմ
67560 67270 Զեբերսդորֆ

Ծանոթագրություններ խմբագրել

  1. «Liste des villes et villages du département de l' Bas-Rhin». Վերցված է 2017 սեպտեմբերի 25-ին.