Ֆարադեյի էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի օրենք - Այլ լեզուներ