«Վայլի տրանսկրիպցիոն համակարգ»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
Տիբեթյան նշանագրերի օրինակներ են.
*[[Պատկեր:Bla-tibet.PNG|20px]] -Բալատալա
*[[Պատկեր:Гча2-Тибет.PNG|40px]]-Գաոչաչա
*[[Պատկեր:Гща2-Тибет.PNG|40px]]-Գաոշչաշչա
*[[Պատկեր:Гта2-Тибет.PNG|40px]]-Գաոտատա
*[[Պատկեր:Аба-тибет.PNG|40px]]-Աոբաբա
*[[Պատկեր:Аоцхацха.PNG|50px]]-Աոցխացխա
 
 
 
{|class="standard"
|'''bda'''' || դա || [[Да тибетское|Բաոդադա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bga-tibet.PNG|40px]] ||'''bga'''' || գա || [[Га тибетское| Բաոգագա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bgra-tibet.PNG|30px]] || '''bgra''' || դրա || [[Га тибетский|Բաոտարատադրա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bgya-tibet.PNG|30px]] || '''bgya''' || գյա (ջյա) || [[Га тибетский|Բաոգայատագյա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bka-tibet.PNG|40px]] || '''bka'''' || կա || [[Ка тибетский|Բաոկակա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bkra-tibet.PNG|30px]] || '''bkra''' || տրա || [[ Тра тибетский|Բաոկարատատրա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bkya-tibet.PNG|30px]] || '''bkya''' || կյա|| [[Кья тибетский|Բաոկայատակյա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bla-tibet.PNG|20px]] || '''bla''' || լա || [[Ба тибетское|Բալատալա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Blda-tibet.PNG|30px]] || '''blda''' || դա || [[Да тибетское|Բաոլադատադա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Blta-tibet.PNG|30px]] || '''blta''' || տա || [[Та тибетский|Բաոլատատատա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bra-tibet.PNG|20px]] || '''bra''' || դրա || [[Ба тибетское|Բարատադրա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Brda-tibet.PNG|30px]] || '''brda''' || դա || [[Да тибетское|Բաոռադատադա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Brdza-tibet.PNG|30px]] || '''brdza''' || ձա || [[Дза тибетское|Բաոռաձատաձա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Brga-tibet.PNG|30px]] || '''brga''' || գա || [[Га тибетский|Բաոռագատագա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Brgya-tibet.PNG|30px]] || '''brgya''' || գյա (ջյա) || [[Га тибетский|Բաոռագատագագայատագյա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Brja-tibet.PNG|30px]] || '''brja''' || ջա || [[Джя тибетский|Բաոռաջատաջա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Brka-tibet.PNG|30px]] || '''brka''' || կա || [[Ка тибетский|Բաոռակատակա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Brkya-tibet.PNG|30px]] || '''brkya''' || կյա || [[Кья тибетский|Բաոռակատակակայատակյա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Brla-tibet2.PNG|30px]] || '''brla''' || լա || [[Ра тибетское|Բաոռալատալա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Brna-tibet2.PNG|30px]] || '''brna''' || նա || [[На тибетское|Բաոռանատանա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Brnga-tibet2.PNG|30px]] || '''brnga''' || նգա || [[Нга тибетский|Բաոռանգատանգա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Brnya-tibet2.PNG|30px]] || '''brnya''' || նյա || [[Нья тибетский|Բաոռանյատանյա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Brta-tibet.PNG|30px]] || '''brta''' || թա || [[Та тибетский|Բաոռատատատա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Brtsa-tibet.PNG|30px]] || '''brtsa''' || ցա || [[Ца тибетское|Բաոռացատացա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bsa-tibet.PNG|40px]] || '''bsa'''' || սա || [[Са тибетское|Բաոսասա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bsda-tibet.PNG|30px]] || '''bsda''' || ադ || [[Да тибетское|Բաոսադատադա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bsga-Tibet.PNG|30px]] || '''bsga''' || գա || [[Га тибетский|Բաոսագատագա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bsgra-Tibet.PNG|30px]] || '''bsgra''' || դրա || [[Га тибетский|Բաոսագատագագարատադրա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bsgya-Tibet.PNG|30px]] || '''bsgya''' || գյա (ջյա) || [[Га тибетский|Բաոսագատագագայատագյա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bsha-Tibet.PNG|40px]] || '''bsha'''' || շչա || [[Ща тибетское|Բաոշչաշչա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bska-Tibet.PNG|30px]] || '''bska''' || կա || [[Ка тибетское|Բաոսակատակա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bskra-Tibet.PNG|30px]] || '''bskra''' || տրա || [[Тра тибетское|Բաոսակատակակարատատրա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bskya-Tibet.PNG|30px]] || '''bskya''' || կյա || [[Кья тибетское|Բաոսակատակակայատակյա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bsla-Tibet.PNG|30px]] || '''bsla''' || լա || [[Са тибетское|Բաոսալատալա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bsna-Tibet.PNG|30px]] || '''bsna''' || նա || [[На тибетское|Բաոսանատանա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bsnga-Tibet.PNG|30px]] || '''bsnga''' || նգա || [[Нга тибетский|Բաոսանգատանգա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bsnya-Tibet.PNG|30px]] || '''bsnya''' || նյա || [[Нья тибетский|Բաոսանյատանյա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bsra-Tibet.PNG|30px]] || '''bsra''' || սա || [[Са тибетское|Բաոսարատասա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bsta-Tibet.PNG|30px]] || '''bsta''' || տա || [[Та тибетский|Բաոսատատատատա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bstsa-Tibet.PNG|30px]] || '''bstsa''' || ցա || [[Ца тибетское|Բաոսացատացա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bta-Tibet.PNG|40px]] || '''bta'''' || տա || [[Та тибетский|Բաոտատա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Btsa-Tibet.PNG|40px]] || '''btsa'''' || ցա || [[Ца тибетское|Բաոցացա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Btsa2-Tibet.PNG|20px]] || '''bya''' || ջա || [[Ба тибетское|Բայատաջա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bza-Tibet.PNG|40px]] || '''bza'''' || զա || [[За тибетское|Բաոզազա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bzha-Tibet.PNG|40px]] || '''bzha'''' || ժա || [[Жа тибетское|Բաոժաժա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Bzla-Tibet.PNG|30px]] || '''bzla''' || դա || [[За тибетское|Բաոզալատադա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Ca-Tibet.PNG|20px]] || '''ca''' || չա || [[Ча (тибетская буква)|Չա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Cha-Tibet.PNG|20px]] || '''cha''' || չխա || [[Чха тибетский|Չխա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Da-Tibet.PNG|20px]] || '''da''' || դա || [[Да тибетское|Դա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Дба-Тибет.PNG|40px]] || '''dba'''' || վա || [[Ба тибетское|Դաոբավա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Dbra-Tibet.PNG|30px]] || '''dbra''' || ռա || [[Ба тибетское|Դաոբառատարա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Dbya-Tibet.PNG|30px]] || '''dbya''' || յա|| [[Ба тибетское|Դաոբայատայա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Dga-Tibet.PNG|40px]] || '''dga'''' || գա || [[Га тибетский|Դաոգագա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Dgra-Tibet.PNG|30px]] || '''dgra''' || դրա || [[Га тибетский|Դաոգառատադրա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Dgya-Tibet.PNG|30px]] || '''dgya''' || գյա (ջյա) || [[Га тибетский|Դաոգայատագյա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Dka-Tibet.PNG|40px]] || '''dka'''' || կա || [[Каик|Դաոկակա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Dkra-Tibet.PNG|30px]] || '''dkra''' || տրա || [[Каик|Դաոկարատատրա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Dkya-Tibet.PNG|30px]] || '''dkya''' || կյա || [[Каик|Դաոկայատակյա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Dma-Tibet.PNG|40px]] ||'''dma'''' || մա || [[Ма тибетский|Դաոմամա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Dmya-Tibet.PNG|30px]] ||'''dmya''' || նյա || [[Ма тибетский|Դաոմայատանյա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Dnga-Tibet.PNG|40px]] ||'''dnga''' || նգա || [[Нга тибетский|Դաոնգանգա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Dpa-Tibet.PNG|40px]] || '''dpa'''' || պա || [[Па тибетское|Դաոպապա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Dpra-Tibet.PNG|30px]] ||'''dpra''' || տրա || [[Па тибетское|Դաոպարատատրա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Дпйа-Тибет.PNG|30px]] || '''dpya''' || չա || [[Па тибетское|Դաոպայատաչա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Dra-Tibet.PNG|20px]] || '''dra''' || դրա || [[Да тибетское|Դարատադրա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Dza-Tibet.PNG|20px]] || '''dza''' || ձա || [[Дза тибетское|Ձա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Ga-Tibet.PNG|20px]] || '''ga''' || գա || [[Га тибетский|Գա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Гча2-Тибет.PNG|40px]] ||'''gca'''' || չա || [[Ча тибетский|Գաոչաչա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Gda-Tibet.PNG|40px]] || '''gda'''' || դա || [[Да тибетское|Գաոդադա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Гла-тибет.PNG|25px]] ||'''gla''' || լա || [[Га тибетское|Գալատալա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Gna-Tibet.PNG|40px]] ||'''gna'''' || նա || [[На тибетское|Գաոնանա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Гньа2-Тибет.PNG|40px]] || '''gnya'''' || նյա || [[Нья тибетский|Գաոնյանյա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Гра-тибет.PNG|25px]] || '''gra''' || դրա || [[Га тибетский|Գարատադրա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Гса2-Тибет.PNG|40px]] || '''gsa'''' || սա || [[Са тибетское|Գաոսասա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Гща2-Тибет.PNG|40px]] || '''gsha'''' || շչա || [[Ща тибетское|Գաոշչաշչա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Гта2-Тибет.PNG|40px]] || '''gta'''' || տա || [[Та тибетский|Գաոտատա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Гца2-Тибет.PNG|40px]] || '''gtsa'''' || ցա || [[Ца тибетское|Գաոցացա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Gya-tibet.PNG|20px]] || '''gya''' || գյա (ջյա) || [[Га тибетский|Գայատագյա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:G.ya-tibet.PNG|45px]] || '''g.ya''' || յա || [[Йа тибетское|Գաոյայա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Гза-Тибет.PNG|40px]] || '''gza'''' || զա || [[За тибетское|Գաոզազա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Гжа-Тибет.PNG|40px]] || '''gzha'''' || ժա || [[Жа тибетское|Գաոժաժա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Ха-Тибет.PNG|20px]] || '''ha''' || խա || [[Ха тибетское|Խա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Хра-Тибет.PNG|20px]] || '''hra''' || խրա|| [[Ха тибетское|Խարատախրա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Джя-Тибет.PNG|20px]] || '''ja''' || ջա || [[Джя тибетский|Ջա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Ка-тибет.PNG|20px]] || '''ka''' || կա || [[Ка тибетское|Կա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Кха-тибет.PNG|20px]] || '''kha''' || կխա || [[Кха тибетский|Կխա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Кхра-тибет.PNG|20px]] || '''khra''' || տխրա || [[Кха тибетский|Կխարատատխրա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Кхйа-тибет.PNG|20px]] || '''khya''' || կխյա || [[Кха тибетский|Կխայատակխյա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Кла-тибет.PNG|20px]] || '''kla''' || լա || [[Ла тибетский|Կալատալա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Кра-Тибет.PNG|20px]] || '''kra''' || տրա || [[Тра тибетский|Կարատատրա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Кья-Тибет.PNG|20px]] || '''kya''' || կյա || [[Кья тибетский|Կայատակյա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Ла-Тибет.PNG|25px]] || '''la''' || լա || [[Ла тибетское|Լա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Лба-Тибет.PNG|25px]] || '''lba''' || բա || [[Ба тибетское|Լաբատաբա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Лча-Тибет.PNG|25px]] || '''lca''' || չա || [[Ча тибетский|Լաչատաչա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Лда-Тибет.PNG|25px]] || '''lda''' || դա || [[Да тибетское|Լադատադա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Лга-Тибет.PNG|25px]] || '''lga''' || գա || [[Га тибетский|Լագատագա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Лха-Тибет.PNG|25px]] || '''lha''' || լհա (հլա) || [[Ха тибетское|Լահատալհա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Лджя-Тибет.PNG|25px]] || '''lja''' || ջա || [[Джя тибетский|Լաջատաջա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Лка-Тибет.PNG|25px]] || '''lka''' || կա || [[Каик|Լակատակա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Лнга-Тибет.PNG|25px]] || '''lnga''' || նգա || [[Нга тибетский|Լանգատանգա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Лпа-Тибет.PNG|25px]] || '''lpa''' || պա || [[Па тибетское|Լապատապա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Лта-Тибет.PNG|25px]] || '''lta''' || տա || [[Та тибетский|Լատատատա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Ма-Тибет.PNG|20px]] || '''ma''' || մա || [[Ма тибетский|Մա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Мчха-Тибет.PNG|50px]] || '''mcha'''' || չխա || [[Чха тибетский|Մաոչխաչխա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Мда-Тибет.PNG|40px]] || '''mda'''' || դա || [[Да тибетское|Մաոդադա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Мдза-Тибет.PNG|40px]] || '''mdza'''' || ձա || [[Дза тибетское|Մաոձաձա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Мга-Тибет.PNG|40px]] || '''mga'''' || գա || [[Га тибетский|Մաոգագա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Мгра-Тибет.PNG|35px]] || '''mgra''' || դրա || [[Га тибетский|Մաոգարատադրա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Мгйа-Тибет.PNG|35px]] || '''mgya''' || գյա (ջյա) || [[Га тибетский|Մաոգայատագյա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Мджа-Тибет.PNG|40px]] || '''mja'''' || ջա || [[Джя тибетский|Մաոջաջա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Мкха-Тибет.PNG|40px]] || '''mkha''' || կխա || [[Кха тибетский|Մաոկխակխա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Мкхра-Тибет.PNG|35px]] || '''mkhra''' || տխրա || [[Кха тибетский|Մաոկխարատատխրա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Мкхйа-Тибет.PNG|35px]] || '''mkhya''' || կխյա || [[Кха тибетский|Մաոկխայատակխյա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Мна-Тибет.PNG|45px]] || '''mna'''' || նա || [[На тибетское|Մաոնանա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Мнга тибет.PNG|40px]] || '''mnga'''' || նգա || [[Нга тибетский|Մաոնգանգա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Мньа тибет.PNG|40px]] || '''mnya' ''' || նյա || [[Нья тибетский|Մաոնյանյա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Мра тибет.PNG|20px]] || '''mra''' || մա || [[Ма тибетский|Մարատմա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Мтха тибет.PNG|50px]] || '''mtha'''' || թհա || [[Тха тибетский|Մաոթհաթհա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Мцха тибет.PNG|50px]] || '''mtsha''' || ցխա || [[цха тибетское|ՄԱոցխացխա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Мйа тибет.PNG|20px]] || '''mya''' || նյա || [[Ма тибетский|Մայատանյա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:На тибет.PNG|20px]] || '''na''' || նա || [[На тибетское|Նա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Нга-Тибет.PNG|25px]] || '''nga''' || նգա || [[Нга тибетский|Նգա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Нра-тбт.PNG|15px]] || nra || նա || [[На тибетское|Նարատանա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Ньа тибет.PNG|20px]] || '''nya''' || նյա || [[Нья тибетский|Նյա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Па тибет.PNG|20px]] || '''pa''' || պա || [[Па тибетское|Պա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Пха тибет.PNG|20px]] || '''pha''' || պհա || [[Пха тибетское|Պհա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Тхра-тбт.PNG|20px]] || '''phra''' || տխրա || [[Пха тибетское|Պհարատատխրա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Пхья-тбт.PNG|20px]] || '''phya''' || չխա || [[Пха тибетское|Պհայատաչխա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Пра-тибет.PNG|20px]] || '''pra''' || տրա || [[Па тибетское|Պարատատրա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Пйа-тибет.PNG|20px]] || '''pya''' || չա || [[Па тибетское|Պայատաչա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:ར.PNG|20px]] || '''ra''' || ռա || [[Ра тибетское|Ռա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Рба-тибет.PNG|20px]] || '''rba''' || բա || [[Ба тибетское|Ռաբատաբա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Рда на-тбт.PNG|20px]] || '''rda''' || դա || [[Да тибетское|Ռադատադա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Рдза-тбт.PNG|20px]] || '''rdza''' || ձա || [[Дза тибетское|Ռաձատաձա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Рга-тбт.PNG|20px]] || '''rga''' || գա || [[Га тибетский|Ռագատագա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Ргйа-тбт.PNG|20px]] || '''rgya''' || գյա(ջյա) || [[Га тибетский|Ռագատագագայատագյա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Рджя-тбт.PNG|20px]] || '''rja''' || ջա || [[Джя тибетский|Ռաջատաջա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Рка-тбт.PNG|20px]] || '''rka''' || կա || [[Каик|Ռակատակա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Ркйя-тбт.PNG|20px]] || '''rkya''' || կյա || [[Каик|Ռակատակակայատակյա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Рла-тбт.PNG|20px]] || '''rla''' || լա || [[Ра тибетское|Ռալատալա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Рма-тбт.PNG|20px]] || '''rma''' || մա || [[Ма тибетский|Ռամատամա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Рмйа на-тбт.PNG|20px]] || '''rmya''' || նյա || [[Ма тибетский|Ռամատամամայատանյա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Рна на-тбт.PNG|20px]] || '''rna''' || նա || [[На тибетское|Ռանատանա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Рнга на-тбт.PNG|20px]] || '''rnga''' || նգա || [[Нга тибетский|Ռանգատանգա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Рня-тбт.PNG|20px]] || '''rnya''' || նյա || [[Нья тибетский|Ռանյատանյա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Рта на-тбт.PNG|20px]] || '''rta''' || տա || [[Та тибетский|Ռատատատա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Рца на-тбт.PNG|20px]] || '''rtsa''' || ցա || [[Ца тибетское|Ռացատացա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Са тибет.PNG|20px]] || '''sa''' || սա || [[Са тибетское|Սա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Сба на-тбт.PNG|20px]] || '''sba''' || բա || [[Ба тибетское|Սաբատաբա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Сбра -тбт.PNG|20px]] || '''sbra''' || դրա || [[Ба тибетское|Սաբատաբաբառատադրա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Сбйа -тбт.PNG|20px]] || '''sbya''' || ջա || [[Ба тибетское|Սաբատաբաբայատաջա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Сда -тбт.PNG|20px]] || '''sda''' || դա || [[Да тибетское|Սադատադա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Сга -тбт.PNG|20px]] || '''sga''' || գա || [[Га тибетский|Սագատագա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Сгра дра -тбт.PNG|20px]] || '''sgra''' || դրա || [[Га тибетский|Սագատագագարատադրա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Сгйа дра -тбт.PNG|20px]] || '''sgya''' || գյա (ջյա) || [[Га тибетский|Սագատագագայատագյա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Ша тибет.PNG|20px]] || '''sha''' || շչա || [[Ща тибетское|Շչա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Щаратаща.PNG|20px]] || '''shra''' || շչա || [[Ща тибетское|Շչարատաշչա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Сакатака.PNG|20px]] || '''ska''' || կա || [[Ка тибетское|Սակատակա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Сакатакакаритатра.PNG|20px]] || '''skra''' || տրա || [[тра тибетское|Սակատակակարատատրա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Сакатакакаятакья.PNG|20px]] || '''skya''' || կյա || [[Кья тибетское|Սակատակակայատակյա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Салатала.PNG|20px]] || '''sla''' || լա || [[Са тибетское|Սալատալա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Саматама.PNG|20px]] || '''sma''' || մա || [[Ма тибетский|Սամատամա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Смр тибет.PNG|20px]] || '''smra''' || մա || [[Ма тибетский|Սամատամամառատամա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Смй тибет.PNG|20px]] || '''smya''' || նյա || [[Ма тибетский|Սամատամամայատանյա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Сн тибет.PNG|20px]] || '''sna''' || նա || [[На тибетское|Սանատանաа]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Снг тибет.PNG|20px]] || '''snga''' || նգա || [[Нга тибетский|Սանգատանգա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Снр тибет.PNG|20px]] || '''snra''' || նա || [[На тибетское|Սանատանանառատանա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Сня тибет.PNG|20px]] || '''snya''' || նյա || [[Нья тибетский|Սանյատանյա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Сп тибет.PNG|20px]] || '''spa''' || պա || [[Па тибетское|Սապատապա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Спр тибет.PNG|20px]] || '''spra''' || տրա || [[Па тибетское|Սապատապապարատատրա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Спй тибет.PNG|20px]] || '''spya''' || չա || [[Па тибетское|Սապատապապայատաչա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Сра тибет.PNG|20px]] || '''sra''' || սա || [[Са тибетское|Սարատասա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Ста тибет.PNG|20px]] || '''sta''' || տա || [[Та тибетский|Սատատատա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Стса тибет.PNG|20px]] || '''stsa''' || ցա || [[Ца тибетское|Սացատացա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Та тибет.PNG|15px]] || '''ta''' || տա || [[Та тибетский|Տա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Тха тибет.PNG|20px]] || '''tha''' || տհա || [[Тха тибетский|Տհա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Тхра на-тбт.PNG|20px]] || '''thra''' || տհրա || [[Тха тибетский|Տհարատատհրա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Тра на-тбт.PNG|20px]] || '''tra''' || տրա || [[Та тибетский|Տարատատրա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Ца тибет.PNG|20px]] || '''tsa''' || ցա || [[Ца тибетское|Ցա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Цха тибет.PNG|20px]] || '''tsha''' || ցհա || [[Цха тибетское|Ցհա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Ва тибет.PNG|20px]] || '''wa''' || վա || [[Ва тибетский|Վա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Я тибет.PNG|20px]] || '''ya''' || յա || [[Йа тибетское|Յա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:За тибет.PNG|20px]] || '''za''' || զա || [[За тибетское|Զա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Жа тибет.PNG|20px]] || '''zha''' || ժա || [[Жа тибетское|Ժա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Зла-тибет.PNG|20px]] || '''zla''' || դա || [[Да тибетское|Զալատադա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:А тибет.PNG|20px]] || ' || ա || [[ачунг|Ա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Аба-тибет.PNG|40px]] || 'ba' || բա || [[Ба тибетское|Աոբաբա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Хбра тбт.PNG|30px]] || 'bra || դրա || [[Ба тибетское|Աոբարատադրա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Хбйа тбт.PNG|30px]] || 'bya || ջա || [[Ба тибетское|Աոբայատաջա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Хчха тбт.PNG|40px]] || 'cha' || չհա || [[Чха тибетский|Աոչհաչհա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Хда тбт.PNG|40px]] || 'da' || դա || [[Да тибетское|Աոդադա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Хдра тбт.PNG|30px]] || 'dra || դրա || [[Да тибетское|Աոդարատադրա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Хдза тбт.PNG|40px]] || 'dza' || ձա || [[Дза тибетское|Աոձաձա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Хга тбт.PNG|40px]] || 'ga' || գա || [[Га тибетский|Աոգագա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Хгра тбт.PNG|30px]] || 'gra || դրա || [[Га тибетский|Աոգարատադրա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Хгйа тбт.PNG|30px]] || 'gya || գյա (ջյա) || [[Га тибетский|Աոգայատագյա]]
|- align="center"
|[[Պատկեր:Хджя тбт.PNG|40px]] || 'ja' || ջա || [[Джя тибетский|Աոջաջա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Хкха тбт.PNG|40px]] || 'kha' || կհա || [[Кха тибетский|Աոկհակհա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Хкхра тбт.PNG|30px]] || 'khra || կխա || [[Кха тибетский|Աոկխարատատխրա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Хкхйа тбт.PNG|30px]] || 'khya || կխյա || [[Кха тибетский|Աոկխայատակխյա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Хпха тбт.PNG|40px]] || 'pha' || փխա || [[Пха тибетское|Աոփխափխա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Хпхра тбт.PNG|30px]] || 'phra || տխրա || [[Пха тибетское|Աոպխարատատխրա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Хпхйа тбт.PNG|30px]] || 'phya || չխա || [[Пха тибетское|Աոփխայատաչխա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Хтха тбт.PNG|40px]] || 'tha' || տխա || [[Тха тибетский|Աոտխատխա]]
|- align="center"
| [[Պատկեր:Аоцхацха.PNG|50px]] || 'tsha' || ցխա || [[Цха тибетское|Աոցխացխա]]
|-
|}
395

edits