«Գուրգեն (Բաղդասար Մալյան)»–ի խմբագրումների տարբերություն

== Գրականություն ==
* [[Միքայել Վարանդյան|Միքայէլ Վարանդեան]], [[Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն|Հ. Յ. Դաշնակցութեան]] պատմութիւն, [[Երևան]], 1992, - http://www.historyofarmenia.am/images/menus/116/Dashnak1.pdf
* [[Կարո Սասունի|Կարօ Սասունի]] «Պատմութիւն [[Տարօն]]<nowiki/>ի աշխարհի», [[Պէյրութ]], 1957, 1252 էջ:
* Բդէեան Սարգիս և Միսաք «Հարազատ պատմութիւն [[Տարօն]]<nowiki/>ոյ», խմբ. Աղան Տարօնեցի, [[Գահիրէ]], 1962, 676 էջ:
* [[Լեւոն Չորմիսեան|Չորմիսեան Լեւոն]], «Համապատկեր արեւմտահայոց մէկ դարու պատմութեան», Բ. հատ. (1878–1908 թթ.), Պէյրութ, 1974, 572 էջ:
* [[Ռուբէն Տէր Մինասեան|Ռուբէն]] «Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները», Բ. հատ., [[Թեհրան]], 1982, 326 էջ:
* Ռուբէն «Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները», Գ. հատ., Թեհրան, 1982, 373 էջ:
* [[Հայկական հարց հանրագիտարան]], [[Երևան]], 1996, էջ 108:
* [[Աշոտ Ներսիսյան (պատմաբան)|Աշոտ Ներսիսյան]] «Ազգային–ազատագրական պայքարը [[Տարոն (գավառ)|Տարոն]]<nowiki/>ում 1894–1908 թթ.», Երևան, 1999, 132 էջ:
* [[Համլետ Գևորգյան (պատմաբան)|Գևորգյան Համլետ]] «Էջեր հայոց ազատամարտի», Երևան, 2005, 299 էջ, 2-րդ հրտ., [[Երևան]], 2010, 363 էջ: