«Կաղապար:Վանի գավառ»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
|ցանկ2 = [[Աբզերիկ]] • [[Աբլակոնց]] • [[Ադյաման (Վանի գավառ)|Ադյաման]] • [[Ադնականց]] • [[Ազարե]] • [[Ազարյան (Վանի գավառ)|Ազարյան]] • [[Աթեր]] • [[Ալիկալա]] • [[Ալինիա]] • [[Ալմուն]] • [[Ախավանք]] • [[Ախոռիկ Մեծ]] • [[Ախոռիկ Փոքր]] • [[Ախոռկներ]] • [[Ախսի (Վանի գավառ)|Ախսի]] • [[Ախուր Ներքին]] • [[Ախուր Վերին]] • [[Ակաբի]] • [[Ակռբի]] • [[Աղահանք]] • [[Ամենաշատ (Վանի գավառ)|Ամենաշատ]] • [[Անձավ (Վանի գավառ)|Անձավ]] • [[Ասուրլի]] • [[Ավանց]] • [[Ավդիան]] • [[Ավերակ (Վանի գավառ)|Ավերակ]] • [[Արանիկ]] • [[Արտամետ]] • [[Բերդակ (Վանի գավառ)|Բերդակ]] • [[Բերե-Մաշկեն]] • [[Գերե-դեր]] • [[Գոմս (Վանի գավառ)|Գոմս]] • [[Գորան (Վանի գավառ)|Գորան]] • [[Գումբեթ-Գուրջևիկ]] • [[Դավդար (Վանի գավառ)|Դավդար]] • [[Դարման (Վանի գավառ)|Դարման]] • [[Դերիկ (Վանի գավառ)|Դերիկ]] • [[Դիբաքլու]] • [[Դոմբոտ]] • [[Եկմալ (Վանի գավառ)|Եկմալ]] • [[Զերվանդանց]] • [[Զորավար (Վանի գավառ)|Զորավար]] • [[Զրվանդանց]] • [[Զուրավա (Վանի գավառ)|Զուրավա]] • [[Զևիկ (Վանի գավառ)|Զևիկ]] • [[Էրեմեր]] • [[Թխնո]] • [[Թոխլան (Վանի գավառ)|Թոխլան]] • [[Իշկերտ]] • [[Լամզկերտ]] • [[Լեզք]] • [[Լիմ (Վանի գավառ)|Լիմ]] • [[Խազ (Վան-Տոսպի գավառ)|Խազ]] • [[Խամլար (Վան-Տոսպի գավառ)|Խամլար]] • [[Խաչ (Վան-Տոսպի գավառ Էրզրումում)|Խաչ]] • [[Խաչիկ Օղլու Գոմ (Վան-Տոսպի գավառ)|Խաչիկ Օղլու Գոմ]] • [[Խաչիկորդի (Վան-Տոսպի գավառ)|Խաչիկորդի]] • [[Ծվստան]] • [[Կենդանանց]] • [[Կյուրենան]] • [[Կողբանց]] • [[Կուռուբաշ]] • [[Հաշա]] • [[Ձորավանց]] • [[Մխկներ]] • [[Շահբաղի]] • [[Շուշանց]] • [[Ոզիմ (Վանի գավառ)|Ոզիմ]] • [[Ոսկեբակ]] • [[Չոբանօղլու]] • [[Պախեզիկ Վերին]] • [[Սարիկ (Վանի գավառ)|Սարիկ]] • [[Սղգա]] • [[Սևագրակ]] • [[Ֆառուղ]]
|վերնագիր3 = Չդասակարգված գյուղախմբեր
|ցանկ3 = [[Աբադաղ]] • [[Ազասան]] • [[Ազդաշ]] • [[Աման-Յուրտ]] • [[Ամուկ]] • [[Ասուրտիյա]] • [[Ավդաղ]] • [[Բանզ]] • [[Գյոզ (Վանի գավառ)|Գյոզ]] • [[Դեմկոսնի]] • [[Դրիշկ]] • [[Զելիգանց]] • [[Զոմա-Թարազի]]• [[Թարմուս]] • [[Լիս]] • [[Խազինե]] • [[Խակ (Վանի գավառ)|Խակ]] • [[Խանիաշ]] • [[Խաչ (Վանի գավառ)|Խաչ]] • [[Խաչան (Վանի գավառ)|Խաչան]] • [[Խաչիկ (Վանի գավառ)|Խաչիկ]] • [[Խասքյունդրուկ]] • [[Խարաբա-Չիբուխլու]] • [[Խարաբերդիր]] • [[Խարդալան]] • [[Խարիզ]] • [[Խարձիթ]] • [[Խերդաբլան]] • [[Խերցիկ]] • [[Խեքյար]] • [[Խինդ (Վանի գավառ)|Խինդ]] • [[Խնձորկեն]] • [[Խոջալու (Վանի գավառ)|Խոջալու]] • [[Ծապոռ]] • [[Կալաջուկ]] • [[Կալառաշ]] • [[Կալա-Սևան]] • [[Կամար (Վանի գավառ)|Կամար]] • [[Կամուսատան]] • [[Կայսարան]] • [[Կանդվու]] • [[Կանիսպի]] • [[Կարախան]] • [[Կարաշեխ]] • [[Կարաքեշիշ]] • [[Կեճան (Վանի գավառ)|Կեճան]] • [[Կեչանս]] • [[Կզլքիլիսե (Վանի գավառ)|Կզլքիլիսե]] • [[Կղզի (Վանի գավառ)|Կղզի]] • [[Կողես Ներքին]] • [[Կոճ (Վանի գավառ)|Կոճ]] • [[Կորտկան]] • [[Կորտկանց]] • [[Կտրած-քար]] • [[Կրագոմ]] • [[Կութ (Վանի գավառ)|Կութ]] • [[Կուսատան]] • [[Կուրիջան]] • [[Կևլիկ]] • [[Հագրակ]] • [[Հազարան (Վանի գավառ)|Հազարան]] • [[Հաղի]] • [[Հաղուն]] • [[Հայձոր]] • [[Հաշփշատ]] • [[Հաջի-ղշլաղ]] • [[Հասանդոլու]] • [[Հասան-Թամրան]] • [[Հասանյան]] • [[Հասպիրեշ]] • [[Հասպսնակ]] • [[Հասպսնակ]] • [[Հավաթաղ]] • [[Հարկենց]] • [[Հարություն (Վանի գավառ)|Հարություն]] • [[Հիլի]] • [[Հին-գեղ]] • [[Հիրիճվան]] • [[Հյուսնենց]] • [[Հնձան (Վանի գավառ)|Հնձան]] • [[Ղարախաչ]] • [[Ղարաքիլիսա (Վանի գավառ)|Ղարաքիլիսա]] • [[Ղսլջա]] • [[Ղուզել]] • [[Մազրուկ]] • [[Մալաղի]] • [[Մանդան (Վանի գավառ)|Մանդան]] • [[Մեծոփ]] • [[Մեհմեդալան]] • [[Մեդանջուղ]] • [[Մեզիդ-աղա]] • [[Մերկլուտ]] • [[Մըշրուրտ]] • [[Մոզախան]] • [[Մոլլա-Հասան Ներքին]] • [[Մոլլա-Հասան Վերին]] • [[Մոլլա-Նուգուս]] • [[Մոխրաբերդ]] • [[Մույ]] • [[Մուտտաֆա]] • [[Նազարավա]] • [[Նազրկ]] • [[Նարեկ (Վանի գավառ)|Նարեկ]] • [[Ներևան]] • [[Նորաբեր Վերին]] • [[Նորգեղ (Վանի գավառ)|Նորգեղ]] • [[Նորգյուղ (Վանի գավառ)|Նորգյուղ]] • [[Նորշեն Վերին]] • [[Նորշեն Ստորին]] • [[Նորշեն Ներքին]] • [[Նորշնջուղ]] • [[Նուշար]] • [[Շամանիս]] • [[Շամաքար]] • [[Շամենց]] • [[Շատվան (Վանի գավառ)|Շատվան]] • [[Շարաբխանա]] • [[Շարաբխանա]] • [[Շարբազան]] • [[Շիրբաթ]] • [[Շոռ Ներքին]] • [[Շոռ Վերին]] • [[Շորիկ]] • [[Որիզ (Վանի գավառ)|Որիզ]] • [[Չայիր]] • [[Չաչուր]] • [[Չարբախ (Վանի գավառ)|Չարբախ]] • [[Չարթաղ]] • [[Չարուրակ]] • [[Չկանի Մեծ]] • [[Չկանի]] • [[Չկանի Վերին]] • [[Չոբանաղա-Կալյասի]] • [[Չորակսեր]] • [[Չուբուղլի]] • [[Պալչիկլի Ներքին]] • [[Պալչիկլի Վերին]] • [[Պախվանց]] • [[Պաշվանց]] • [[Պողոս]] • [[Պստիկ-գեղ]] • [[Ջենդուրմա]] • [[Ջերմուկ (Վանի գավառ)|Ջերմուկ]] • [[Ջիգրաշեն Վերին]] • [[Ռահլի]] • [[Ռեշկան]] • [[Ռյունա-Խուար]] • [[Սալախանա (Վանի գավառ)|Սալախանա]] • [[Սալախանե]] • [[Սալենց]] • [[Սարե Ներքին]] • [[Սեյիդբեկ]] • [[Սընդ]] • [[Սյուտկուլա]] • [[Սոգյութլի (Վանի գավառ)|Սոգյութլի]] • [[Սոր Ներքին]] • [[Սոր Վերին]] • [[Սուրբ Թաթոս]] • [[Սուրիկ]] • [[Սուուկսու]] • [[Սուրբ Վարդան (Վանի գավառ)|Սուրբ Վարդան]] • [[Սքյունս Ներքին]] • [[Սքյունս Վերին]] • [[Սևան (Վանի գավառ)|Սևան]] • [[Վալիջան]] • [[Վանիկ Վերին]] • [[Վանիկ Ստորին]] • [[Վարդանիս]] • [[Վիկունիս]] • [[Տակազ]] • [[Տաղվերան]] • [[Տաշօղլի]] • [[Տափ]] • [[Ուլաման]] • [[Ուռու]] • [[Ուսունց]] • [[Ուրթուկ]] • [[Փեկանց]] • [[Փեշնագոմեր]] • [[Փիրղարիբ]] • [[Փիրմերան Ներքին]] • [[Փիրմերան Վերին]] • [[Փիրոմար]] • [[Փիրսոլան]] • [[Փշավանց (Վանի գավառ)|Փշավանց]] • [[Փշիգմբեթ]] • [[Փողա]] • [[Փրխուս (Վանի գավառ)|Փրխուս]] • [[Քեյսորան]] • [[Քեշիշ Ներքին]] • [[Քեշիշ Վերին]] • [[Քյոշկ Վերին]] • [[Քոզեր]] • [[Քոչանի]] • [[Քսաուլ]] • [[Օսմանլի]] • [[Օրկանզի]] • [[Օրորնա]] • [[Օփիկ]]
|վերնագիր4 = Մոկսի և Շատախի գավառներ
|ցանկ4 = [[Առնոստ]] • [[Առնջիկ (Վանի գավառ)|Առնջիկ]] • [[Արըհ]] • [[Գոդիս]] • [[Դեմիրկուս]] • [[Լշանց]] • [[Խազափյուրան]] • [[Խաչանիս]] • [[Խնձորուտ (Վանի գավառ)|Խնձորուտ]] • [[Խոշան]] • [[Խումար (Վանի գավառ)|Խումար]] • [[Ծառնոս]] • [[Կական Ներքին]] • [[Կական Վերին]] • [[Կասր (Վանի գավառ)|Կասր]] • [[Կավիկ]] • [[Կիտ]] • [[Կճողս]] • [[Կողան (Վանի գավառ)|Կողան]] • [[Կոռաբան]] • [[Կորան]] • [[Կորսան]] • [[Հալան]] • [[Հաղին]] • [[Հաղմղունս]] • [[Հառնանց]] • [[Հարո-մզրե]] • [[Հացիս]] • [[Հեքյան]] • [[Հիգի]] • [[Հիրիճ (Վանի գավառ)|Հիրիճ]] • [[Հոգոց վանք (Վանի գավառ)|Հոգոց վանք]] • [[Հոսթայան (Վանի գավառ)|Հոսթայան]] • [[Հորիս]] • [[Ղարադեր]] • [[Ճամիկ]] • [[Ճըճկանիս]] • [[Ճընուկ]] • [[Մարվանա (Վանի գավառ)|Մարվանա]] • [[Մոխին]] • [[Մոսենց-Մզրե]] • [[Մուսկավեն]] • [[Նառ]] • [[Նորաբեր Ներքին]] • [[Շամինի]] • [[Շամո-մզրե]] • [[Շեխա-Մզրեն]] • [[Շինո-մզրե]] • [[Շիվրաշ]] • [[Շիվրաշ Վերին]] • [[Պապոնց-Մզրե]] • [[Ջալկանց]] • [[Սակ (Վանի գավառ)|Սակ]] • [[Սարբար]] • [[Սարկեթ]] • [[Սել]] • [[Սընին]] • [[Սիպ]] • [[Սիվտիկին]] • [[Սիվտկնա-գոմեր]] • [[Սոքանց]] • [[Սըպկնաց]] • [[Սպինդար]] • [[Վարջա]] • [[Վրիշեն]] • [[Ուռիկ (Վանի գավառ)|Ուռիկ]] • [[Փեսավանք]] • [[Փեսատեղ]] • [[Փիրբադալան (Վանի գավառ)|Փիրբադալան]] • [[Փութկա գյուղ]] • [[Օլաման]] • [[Օվս]]
101 930

edits